Důchodová komise představila, co se chystá

Odborná komise pro důchodovou reformu na dvanáctém jednání projednala návrhy na diferenciací sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi a na možné snížení hranice pro nárok na státní příspěvek ve III. pilíři. Upozornila na to v tiskové zprávě.

Ilustrační fotografie

Otakar Hampl předložil za třetí pracovní tým Návrh diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi. Tento návrh má za cíl významně posílit princip zásluhovosti zohledněním zásluh pracujících rodičů na výchově budoucích plátců daní a pojistného. Komise schválila tento princip, tedy ocenění rodičů, kteří vychovávají děti, v I. pilíři důchodového systému.

Řešení, které je zakomponováno v návrhu, navrhuje zvýšení základní sazby v rámci pojistných odvodů o 1 procentní bod. Celková výše základní sazby odvodů na důchodové zabezpečení (za zaměstnance i zaměstnavatele) se tak zvedne z 28 % na 29 %. Díky uplatnění diferencovaných snížených sazeb pro rodiny s dětmi se celkové daňové zatížení práce nezmění.

Diferencované sazby odvodů důchodového pojištění se navrhují ve výši – domácnosti bez dětí 29 %, domácnosti s 1 dítětem 28 %, se 2 dětmi 26,5 %, se 3 dětmi 24 %, se 4 a více dětmi 21,5 %. Upravuje se tak pouze část sazby placená zaměstnancem, tzn., že úprava nebude mít vliv na pojistné placené zaměstnavatelem. Vyměřovací základ pro výpočet důchodu při tom zůstane v plné výši a výsledná výše důchodu se tak nezmění. Obdobným způsobem uplatnění diferencí o příslušný počet procentních bodů podle počtu dětí budou diferencované sazby použity pro OSVČ.

Sníženou sazbu pojistných odvodů za děti vyživované ve společné domácnosti si budou moci podle komise uplatnit oba rodiče. Podmínkou pro to, aby sníženou sazbu si současně mohl uplatnit i druhý z rodičů je, že se jedná o rodiče (včetně osob v obdobném právním postavení) žijící ve společné domácnosti, kteří v této domácnosti vychovávají odpovídající počet nezaopatřených dětí. V případě rodičů majících dítě přidělené soudem do střídavé péče si sníženou sazbu uplatní oba tito rodiče. Maximální počet osob, které mohou diferencovanou sazbu pojistného uplatnit na konkrétní dítě, je 2.

V návaznosti na již přijaté opatření, které umožňuje vstup do III. pilíře dětem, byl na jednání předsedou komise Martinem Potůčkem předložen Návrh na úpravu výše státních příspěvků v doplňkovém penzijním spoření. V rámci těchto smluv by bylo možné získat státní příspěvek pro děti už při úspoře 100 Kč měsíčně a výše. 

Z jednání také vyplývá, že Vít Samek, vedoucí prvního pracovního týmu, usiluje o zvýšení motivace lidí spořit si ve III. pilíři a zohlednění odlišné náročnosti jednotlivých profesí. Tomáš Kučera, vedoucí druhého pracovního týmu, přednesl informace o připravované Zelené knize o valorizaci důchodů v I. pilíři, určené k další diskuzi. Otakar Hampl, vedoucí třetího pracovního týmu, doplnil, že jeho tým pokračuje v přípravě dalších návrhů na narovnání transferů mezi rodinou a státem.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky