Odchod do důchodu? Komise má jasno

Odborná komise pro důchodovou reformu se rozhodla vysvětlit nepřesnosti, které v interpelaci doporučení, které poslala vládě. Komise navrhuje, aby měl každý v průměru zaručeno, že stráví přibližně čtvrtinu svého života v důchodovém věku. Rozdíl je ale v pojetí základu, z něhož se má ona čtvrtina počítat.

Ilustrační fotografie

Komise upozorňuje, že některá média prezentují jako základ hodnoty naděje dožití (průměrné délky života) při narození 75 let pro muže a 81 let pro ženy, což přibližně odpovídá hodnotám posledních publikovaných úmrtnostních tabulek ČSÚ. Tyto tabulky však zachycují úroveň úmrtnosti jen v roce 2013.

"Pro uvedený odhad by se proto daly použít pouze za předpokladu, že by bylo možné očekávat v příštích nejméně sto letech stejnou, neměnnou úroveň úmrtnosti. To je však krajně nepravděpodobný scénář. Proto se pro odhady doby prožité v důchodu mohou používat pouze odhady úmrtnosti ve skutečných generacích osob narozených v jednotlivých letech," upozorňuje komise.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji úmrtnosti i návrhu fungování revizního systému nelze proto podle komise předpokládat, že by se měnila dosavadní právní úprava hranice důchodového věku u osob, které jí dosáhnou v nadcházejících nejméně patnácti letech. Důchodový věk mužů i žen s nejvýše 2 dětmi by měl proto do roku 2030 postupně vzrůst na 65 let.

"Přínos navrženého systému spočívá v tom, že na rozdíl od platné právní úpravy je schopen poměrně citlivě reagovat na vývojové změny průměrné délky lidského života. Pokud se bude úmrtnost vyvíjet podle současných prognóz, tedy dále klesat, ne však rychleji než v současnosti, pak by při uvedeném kritériu měl důchodový věk růst i po roce 2030. Časem ale snad o něco pomaleji než o 2 měsíce z generace na generaci. Pokud by se naopak ukázalo, že úmrtnost se již nesnižuje nebo dokonce významněji vzrůstá, mohlo by dojít k zastavení růstu, resp. k poklesu důchodového věku tak, aby člověk, který se dožije seniorského věku, strávil v důchodu v průměru uvedenou jednu čtvrtinu svého života," uvádí komise.

Rozdělení důchodu mezi manželský pár

Nedorozumění podle vyjádření komise vznikají také při interpretaci obsahu dalšího návrhu Odborné komise, kterým je rozdělení důchodu mezi manžely rovným dílem. Podle tiskové zprávy jde o sdílení vyměřovacího základu, jednoho z východisek výpočtu výše důchodu.

"Za dobu trvání manželství by se každému z manželů měla do výše jejich budoucího důchodu započítat každým rokem částka ve výši poloviny součtu obou jejich příjmů. Tedy pokud má například muž 50 tisíc a žena 10 tisíc korun měsíčně, pro účely výpočtu důchodu by se po dobu manželství počítalo, že každý vydělává 30 tisíc korun měsíčně," píše komise.

Dodává, že důchod by pak měl každý svůj, vypočítaný na základě samostatných příjmů před vstupem do manželství, společné poloviny příjmů v době manželství, případně samostatných příjmů po rozvodu, ovdovění či odchodu druhého manžela do důchodu.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky