Česko nebude mít na výplatu důchodů. Země se musí připravit na stárnutí

Nová Strategie přípravy na stárnutí do roku 2025 obsahuje podle autorů "desatero" s opatřeními, která by mělo Česko v příštích sedmi letech provést.

Ilustrační fotografie

1) Spravedlivé důchody

 • návrh dřívější penze pro náročné profese - několik miliard
 • snížení rozdílů penzí mužů a žen - několik miliard
 • zlepšení vdovských a vdoveckých penzí - několik miliard
 • valorizovat důchody tak, aby odpovídaly 40 procentům průměrné mzdy - několik miliard
 • informovat lidi o jejich budoucí výši důchodu ke 40., 50. a 60. narozeninám
 • identifikovat dodatečné příjmy do rozpočtu k udržitelnosti důchodového systému - příjem desítek miliard

2) Sociální a zdravotní služby

 • podpora sociálních služeb podle potřeb klientů - tři miliardy
 • provázání systému sociálních a zdravotních služeb - miliarda na reformu
 • posílení personálu a zajištění náležitých výdělků

3) Bydlení bez bariér

 • zvýšit dotace na výstavbu bezbariérových bytů do 50 metrů čtverečních - na tři miliardy ročně
 • zvýšit dotace na bezbariérové rekonstrukce bytů - aspoň na 500 milionů ročně
 • podpora výstavby komunitních domů pro seniory na venkově - dvě miliardy ročně

4) Podpora pečujících v rodině

 • posílení terénních a odlehčovacích služeb a pomoc pečujícím rodinám - 400 milionů ročně

5) Příprava státu na stárnutí

 • zmapovat dopad stárnutí na státní správu a samosprávy a posílit přípravu nedostatkových profesí jako lékaři, pečovatelé či učitelé

6) Podpora rodin

 • podpora poradenství a prevence
 • posílení dobrovolnictví snížením administrativy a uzákoněním benefitů pro dobrovolníky

7) Bezpečnost seniorů a boj proti násilí i šmejdům

 • rozšíření prevence
 • zvyšování povědomí seniorů o jejich právech, nekalých obchodních praktikách, diskriminaci, rizicích poskytování péče bez oprávnění o odolnosti vůči hoaxům

8) Celoživotní učení a aktivní stárnutí

 • podpora celoživotního vzdělávání k uplatnění na trhu práce i kurzů v důchodovém věku
 • podpora flexibilní práce a opatření pro starší pracovníky kvůli nástupu digitalizace
 • přijmout zákon o sociálním podnikání

9) Bezbariérový veřejný prostor

 • zajištění bezbariérové veřejné dopravy - stovky milionů
 • zvýšit dotace pro obce na bezbariérovost budov a prostranství z 20 na 30 milionů

10) Osvěta

 • kampaně na podporu přípravy na stárnutí, na ochranu seniorů, na podporu pečujících, k získání dobrovolníků
 • uspořádat každý rok osvětovou konferenci
 • každý rok na Mezinárodní den seniorů uspořádat jednání vlády se seniorskými organizacemi

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky