Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Jak na zdanění příjmů z letních brigád?

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Blíží se léto a nejen pro studenty se otevírá možnost přivýdělku formou brigád. Nejčastěji jsou brigády uzavírány jako dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Tato forma zaměstnání je zejména pro studenty výhodná především z pohledu odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Proto se k ní také řada zaměstnavatelů uchyluje.

Dohoda o provedení práce

Nejčastěji vám zaměstnavatel nabídne přivýdělek na dohodu o provedení práce. Tento režim je výhodný nejen z hlediska pojistných odvodů, ale za určitých podmínek i z pohledu zdanění. Pokud nemáte jiného zaměstnavatele, u kterého jste podepsali prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti (nejčastěji takzvaný růžový formulář), nabídne vám toto prohlášení pravděpodobně váš nový, byť dočasný zaměstnavatel. „Pokud ale máte kromě tohoto zaměstnání i jiné, ve kterém jste Prohlášení již dříve podepsali, druhé už podepsat nesmíte a měsíční slevy na dani nebo daňová zvýhodnění vám uplatní pouze první zaměstnavatel,“ vysvětluje Jan Kašpar, daňový poradce společnosti KODAP. V situaci, kdy nebylo podepsáno prohlášení, a dosáhli jste příjmů v maximální výši 10 000 Kč za měsíc, bude z příjmu sražena tzv. srážková daň. Pokud toto splněno nebude, uplatní se daň zálohová.

Příklad:

Student uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou 11 000 Kč měsíčně. Jak bude příjem z této DPP zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsán formulář Prohlášení?

Sjednaná odměna přesahuje hranici pro uplatnění srážkové daně, z toho důvodu bude zdaněna zálohovou daní. Zaměstnanec může po skončení roku podat daňové přiznání a od celkové daně odečíst sraženou zálohovou daň. Často se podání daňového přiznání vyplatí, protože může vzniknout vratitelný přeplatek z důvodu uplatnění slev na dani.

Dohoda o pracovní činnosti

Kromě dohody o provedení práce se často objevuje také dohoda o pracovní činnosti, která je nicméně z pohledu pojistného na zdravotní a sociální pojištění méně výhodná. „V případě zdanění platí podobné pravidlo, jako u zdanění příjmů z dohody o provedení práce – pokud nebylo podepsáno Prohlášení a dosáhli jste příjmů v maximální výši částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění, tedy 3 500 Kč za měsíc, bude z příjmu odvedena opět srážková daň. Pokud toto splněno nebude, uplatní se daň zálohová, “ říká Jan Kašpar ze společnosti KODAP.

Příklad:

Zaměstnanec má uzavřenu dohodu o pracovní činnosti s odměnou 2 900 Kč měsíčně. Jak bude příjem z této DPČ zdaněn, jestliže zaměstnanec nemá u dotyčného zaměstnavatele podepsán formulář Prohlášení?

Sjednaná odměna nepřesahuje hranici pro účast na nemocenské pojištění, tj. 3 500 Kč, z toho důvodu bude zdaněna srážkovou daní. Zaměstnanec může po skončení roku podat daňové přiznání a sraženou daň započíst na celkovou daň.

Volba mezi brigádou „na dohodu o provedení práce“ a „na dohodu o pracovní činnosti“ se odvíjí také od náplně brigády, zda se jedná o konkrétní pracovní úkol či se jedná o výkon činnosti.

Ať už bude zvolena jakákoliv z výše uvedených „forem“ brigády, sražená daň nemusí být konečnou daňovou povinností, neboť zákon umožňuje poplatníkovi (brigádníkovi) podat i v této situaci daňové přiznání a snížit daňovou povinnost o odpočty a slevy na dani. „Doporučujeme požádat po ukončení brigády zaměstnavatele o vystavení potvrzení o výši příjmu a sražené dani (potvrzení o zdanitelných příjmech). Bez tohoto potvrzení nelze daňové přiznání vyplnit a podat,“ dodává Jan Kašpar z KODAP. Podat přiznání lze rozhodně doporučit tehdy, pokud zaměstnání trvalo jen po část roku, a tudíž nebyla uplatněna sleva na poplatníka v celé roční výši 30 840 Kč. V takové situaci vznikne přeplatek, který bude poplatníkovi při splnění podmínek (nemá jiný nedoplatek na dani atd.) správcem daně vyplacen.

Témata:  brigáda léto daně

Aktuálně se děje

23. dubna 2024 12:35

22. dubna 2024 20:08

22. dubna 2024 18:27

Vysoké úroky povzbuzují ekonomiku, soudí američtí finančníci i ekonomové. MMF ale varuje

Mezinárodní měnový fond (MMF) se v minulém týdnu nezvykle ostře pustil do Spojených států. Vadí mu jejich rozhazovačnost. Ta jim prý sice dopomáhá k impresivnímu ekonomickému růstu, leč není dlouhodobě udržitelná. Přílišné výdaje Washingtonu mohou podle MMF celosvětově opětovně zvýšit inflaci a ohrozit rozpočtovou a finanční stabilitu. Jinými slovy, hrozí, že za velké americké dluhy nakonec zaplatíme všichni – ať už krizemi či pořádnou inflací.

Zdroj: Lukáš Kovanda

Další zprávy