Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Blíží se termín pro podání elektronického daňového přiznání

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Podnikatelé a další poplatníci, kteří podávají daňové přiznání elektronickou cestou, mají posledních několik dní na jeho vyplnění a odeslání. Termín pro jeho podání totiž vyprší 2. května. Pokud však lidé tento termín nestihnou, mají stále možnost vyhnout se pokutě za jeho pozdní podání. Pokud totiž přiznání podají přes poradce (daňového poradce či advokáta), mají čas až do 3. července. Jakou cestou mohou podnikatelé daňové přiznání podat a jak se vyhnout zmíněným sankcím, popisuje Jakub Klíma, daňový poradce ze společnosti BDO.

„Letošní termín pro podání daňového přiznání elektronickou formou připadá na úterý 2. května. Spolu s podáním daňového přiznání musejí podnikatelé zaplatit také vypočtenou daň z příjmů fyzických osob. Nicméně jak u samotného odevzdání daňového přiznání, tak u platby daně existuje určitá toleranční doba, během které se ještě lze vyhnout sankcím. Pokuta za pozdní podání začíná nabíhat až šestý pracovní den po termínu, letos tedy od středy 10. května,“ vysvětluje Jakub Klíma. Pokud lidé podají daňové přiznání později, budou muset zaplatit sankci 0,05 % ze stanovené daně, maximálně však 5 %. „Potom máme sankci za pozdní zaplacení daně. Zde je toleranční doba kratší a činí pouze tři kalendářní, nikoli pracovní dny. Tedy od soboty 6. května se začíná počítat úrok z prodlení.“ Úroková sazba dosahuje aktuálně 15 % ročně. Vypočítává se z repo sazby ČNB pro první den kalendářního pololetí, zvýšené o 8 procentních bodů.

Elektronicky lze daňové přiznání odeslat například přes datovou schránku, jednodušší je však portál MOJE daně

Většina podnikatelů už má letos povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Tato povinnost se týká všech, kterým byla datová schránka zřízena ze zákona. Podle Jakuba Klímy ale není nutné podávat daňové přiznání přímo přes datovou schránku. „Když to trochu zjednoduším, tak datová schránka je jakýsi e-mail pro formální komunikaci s úřady. To znamená, že pomocí ní autorizujeme podání písemností finančnímu úřadu. Jinými slovy, můžeme přes ni daňové přiznání odeslat, ale vyplnit ho musíme jinde. Nejjednodušší cestou, jak podat daňové přiznání elektronicky, je skrze portál MOJE daně. Zde ho lze jak vyplnit, tak odeslat. Do portálu se přitom lze přihlásit různými způsoby. Využít můžeme přístupových údajů do již zmíněné datové schránky, ale i Mobilní klíč eGovernmentu nebo třeba Bankovní identitu, kterou má již dnes každý, kdo má nějakou formu online bankovnictví“ upozorňuje Jakub Klíma.

Datovou schránku proto doporučuje využívat spíše jako přístupový bod do portálu Moje Daně, který je podle něj poměrně přehledný a intuitivní. „V zásadě je to podobně náročné jako vyplnit objednávku na e-shopu. Portál je plný nápověd, a navíc si zapamatuje vaše údaje, takže při podání jakéhokoli dalšího daňového přiznání už je nemusíte zadávat znovu. Dále také automaticky zkontroluje, zda nechybí nějaký nezbytný údaj, takže by se nemělo stát, že by v přiznání chyběl nějaký nezbytný formální údaj“ říká odborník z BDO s tím, že je to mnohem jednodušší, než vždy vyplňovat prázdný daňový formulář.

Mezi další možnost elektronického podání daňového přiznání potom podle něj patří odeslání přes EPO (Aplikace Elektronická podání pro finanční správu). V EPO lze přiznání podepsat zaručeným elektronickým podpisem, nebo opět přístupovými údaji do datové schránky.

Kdo nestihne květnový termín, může podat přiznání přes daňového poradce

Kdo nestihne podat daňové přiznání v květnu, může se vyhnout sankcím za jeho pozdní dodání v případě, že využije služeb daňového poradce nebo daňově poradenské společnosti nebo advokáta a podá přiznání přes ně. „V takovém případě je termín pro podání daňového přiznání až 2. července. Je však třeba myslet na to, že spolu s příslušným přiznáním je potřeba odeslat i plnou moc, která příslušného poradce či společnost k jeho podání zmocňuje,“ říká Jakub Klíma. Zároveň dodává, že letos již není nutné oznamovat finančnímu úřadu záměr podat přiznání přes poradce předem, jak tomu bylo v minulých letech. Plnou moc stačí zaslat na finanční úřad až spolu s přiznáním.

Témata:  daňové přiznání daně Peníze

Aktuálně se děje

17. června 2024 9:56

14. června 2024 9:44

13. června 2024 17:27

Cenové rozdíly nemovitostí jsou čím dál tím vyšší. Roli hraje i několik kilometrů

Ceny nemovitostí se stále mění. Čím dál větší roli hraje lokalita. Rozdíl v cenách je patrný i u nemovitostí vzdálených jen pár kilometrů od sebe. Zatímco v žádaných lokalitách jsou nemovitosti na lehce růstové trajektorii, u méně žádaných lokalit jsou na tom ceny právě naopak. V realitách platí mantra: “Lokalita, lokalita, lokalita.“

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Daně, ilustrační fotografie

Zákon o daních z příjmu se bude měnit. Na co se připravit, když novela projde?

V souvislosti s návrhem nového zákona o účetnictví Ministerstvo financí koncem května předložilo návrh na změnu zákona o daních z příjmů. Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2025. Rozsah navrhovaných změn zákona o daních z příjmů je značný a některé pasáže zákona jsou zcela koncepčně přepracovány. Do zákona je včleněno i velké množství nových pravidel. Přinášíme stručný přehled nejvýznamnějších změn.