Nevrátili vám přeplatek na dani? Možná jste udělali tuto chybu!

Pokud jste byli pilní a podali letošní daňové přiznání s předstihem, možná jste nyní překvapeni, že vám na účet nedorazil přeplatek na dani.

Ilustrační fotografie

Těm, kteří to stihli dříve než 60 dnů před uplynutím lhůty k jeho podání, například v půli ledna – finanční úřad žádost nevyřídil a přeplatek nevrátil. „Správce daně totiž může vracet jen přeplatky, které u poplatníka existují v den podání žádosti nebo vzniknou v době 60 dnů od podání žádosti o jeho vrácení. Přeplatek ale “vznikne“ až v poslední den zákonné lhůty k podání daňových přiznání,“ vysvětluje Miroslava Tomášková ze společnosti KODAP.

V takovém případě nezbývá nic jiného než podat novou žádost o vrácení přeplatku. Tuto nepříjemnost odstraňuje novela zákona o daních z příjmů, podle které se žádost o vrácení přeplatku podaná současně s daňovým přiznáním považuje za podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání bez ohledu na to, kdy byla žádost spolu s přiznáním ve skutečnosti podána. Ulehčení se ale poprvé uplatní až u přiznání za rok 2018.

Za zmínku stojí i to, že případně udělená plná moc daňovému poradci pro odklad podání přiznání automaticky neobsahuje zmocnění k podání žádosti o vrácení přeplatku. „V tom případě musí žádost o vrácení přeplatku podepsat poplatník,“ dodává Miroslava Tomášková ze společnosti KODAP. A pozor, výše uvedená novela platí jen pro daň z příjmů, přeplatků vzniklých na jiných daních se uvedené netýká.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky