Daňové přiznání: Sleva a zvýhodnění není to samé

Zorientovat se v tom, na jaký bonus či slevu má člověk při podání daňového přiznání nárok, je mnohdy nesnadné. Jaké jsou ty nejdůležitější a jaký je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a slevou na dani?

Ilustrační fotografie

Pojem daňové zvýhodnění – neboli bonus – je svázaný pouze s vyživovanými dětmi žijícími ve společné domácnosti a vzniká tehdy, když je daňové zvýhodnění na vyživované dítě či děti vyšší než vypočtená daň. Tento „přeplatek“ je následně vyplacen, a to maximálně do výše 60 300 korun ročně. 

„Počínaje rokem 2018 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě, a to z původní částky 13 404 korun na 15 204 korun za zdaňovací období. Daňový bonus na druhé, třetí a každé další dítě se nemění – pro druhé je to 19 404 korun a pro třetí a každé další pak 24 204 korun za rok. Zaměstnancům mzdová účtárna vyšší částky zohlední prvně ve výplatě za měsíc leden letošního roku. Podnikatelé si vyšší částky daňového zvýhodnění uplatní v daňovém přiznání za rok 2018,“ vysvětluje Jana Melicharová, daňová poradkyně KODAP.

Bonus se však vyplácí jen tehdy, když je zdanitelný příjem vyšší než šestinásobek minimální mzdy, tedy 73 200 korun za zdaňovací období. Do zdanitelného příjmu se nyní už nezapočítávají příjmy z nájmu, jak tomu bylo dříve.

Ostatní "daňové výhody" jsou pouze slevami na dani. To znamená, že se žádný přeplatek v případě, kdy je sleva vyšší než samotná daň, nevyplácí. Mezi takové výhody patří například základní sleva na poplatníka (24 840 korun), sleva na manželku bez příjmů či s nízkými příjmy (24 840 korun), na invaliditu I. a II. stupně (2 520 korun), invaliditu III. stupně (5 040 korun), na studenta (4 020 korun), na umístění dítěte - "školkovné" (maximálně do výše minimální mzdy, pro rok 2018 tak do 12 200 korun). „Další sleva na dani se v případě podnikání týká EET, kde maximální uplatnitelná částka odpovídá výši kladného rozdílu mezi 15 procenty základu daně v § 7 ZDP a 24 840 korun,“ dodává Jana Melicharová.

Témata: daně | finance | CZK | MoneyMAG.cz

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky