Jak ušetříte na daních? Díky tomuhle až tisíce

Blíží se březen, který není jen prvním jarním měsícem. Pro řadu lidí znamená březen měsíc daňového přiznání. Ne každý si ale s touto povinností spojí i příležitost, jak ušetřit. Jde to pomocí takzvaných odčitatelných položek. Je jich hned několik a celkově díky nim můžete na daních zaplatit až o několik tisíc méně.

Daně, ilustrační fotografie
reklama

Proč platíme daně?

Daně řada lidí vnímá jako “nutné zlo”. Jde o povinné platby státu, který s nimi může hospodařit podle potřeby. Přesněji podle toho, jak rozhodne vláda. Financuje z nich například sociální dávky, bezpečnostní složky nebo i fungování státní správy. Daní je mnoho typů. Například daň spotřební, z přidané hodnoty (DPH), z vlastnictví nemovitosti anebo daň z příjmů.

Placení daní je povinné, existuje ale legální způsob, jak jejich výši snížit. A to třeba i o tisíce korun.

Co jsou odčitatelné položky?

Jsou to částky, o které si lze snížit svůj vypočtený základ daně před tím, než to udělá 15% daň. Pokud tedy dodáme finančnímu úřadu potřebné informace, na daních můžeme zaplatit méně. A naprosto legálně.

„Odčitatelné položky se odečítají nejprve od základu daně, který tím sníží. A až poté, z ponížené částky, se vypočítá 15% daň z příjmu,“ říká finanční ředitel Zonky Jiří Humhal

Jaké jsou druhy odčitatelných položek?

Odpočet za úroky z hypotéky nebo poskytnutého úvěru ze stavebního spoření

Pokud každý měsíc splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, pak si vaše domácnost může ze všech úvěrů odečíst až do výše 300 000 Kč. Odečíst přitom můžete jen zaplacené úroky, ne splátky úvěru.

Co budete potřebovat?

Potvrzení o výši zaplacených úroků od banky nebo stavební spořitelny. Ty jej většinou zasílají v průběhu ledna.

Odpočet za životní připojištění

Pokud jste se pojistili pro případ nepříjemných životních situací, můžete si od základu daně odečíst až 12 000 Kč. Záleží ale na typu smlouvy a době, ve které si naspořenou částku můžete vybrat.

„Abyste si mohli pojištění z daní odečíst, nesmí smlouva umožnit výplatu v průběhu. Zároveň můžete odečíst jen pojišťovací část životního pojištění, na tu investiční se možnost odpočtu nevztahuje,“ říká Jiří Humhal.

Co budete potřebovat?

Potvrzení automaticky zasílá daná pojišťovna, stačí si jen pohlídat poštovní schránku.

Odpočet za penzijní připojištění

V případě, že máte sjednané penzijní připojištění se státním příspěvkem, můžete si z daňového základu odečíst až 24 000 Kč. Abyste ale měli nárok na odpočet v plné výši, musíte penzijnímu fondu zaplatit 36 000 Kč za rok, tedy 3000 korun měsíčně.

Co budete potřebovat?

Potvrzení, které obdrží poplatník od penzijního fondu. Opět se zasílá automaticky.

Odpočet za odbory

Od základu daně si můžete odečíst také členské příspěvky odborové organizaci. Jedná se však o částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Maximálně jde o 3000 Kč za zdaňovací období.

Co budete potřebovat?

Potvrzení o zaplacení příspěvku se jménem člena.

Odpočet za vzdělání

Z výdajů na studium si můžete odečíst až 10 000 Kč. Pod tuto položku spadají například kurzy, zkoušky nebo školení. U lidí se zdravotním postižením se částka zvyšuje až na 13 000 Kč a u lidí s těžkým hendikepem až na 15 000 Kč.

„Podmínkou odpočtu je, že jste si vzdělání hradili sami, ne zaměstnavatel. Pokud jste OSVČ a chcete si odečíst náklady za vzdělání z daní, nesmíte si je zároveň započítat i do nákladů,“ vysvětluje Jiří Humhal.

Co budete potřebovat?

Doklad o zaplacení vystavený na jméno poplatníka.

Odpočet za dary

Na zvýhodnění máte nárok také v případě, že jste poskytli dar fyzickým osobám, které například poskytují zdravotní služby, školy nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat.

Odpočet z daně se vás týká také v případě, že jste obdarovali právnickou osobu, například pořadatele veřejných sbírek. Za dar se považuje také bezplatné darování krve či orgánu.

Úhrnná hodnota daru přitom musí činit alespoň 1 000 Kč nebo přesáhnout 2 % vašeho základu daně. V součtu tak lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Co budete potřebovat?

Veškeré dary musíte doložit potvrzením, nejlépe darovací smlouvou.

Tabulka odčitatelných položek z daní:

Odčitatelná položka Maximální výše
Úroky z hypotéky nebo poskytnutého úvěru ze stavebního spoření max. 300 000Kč
Spoření na penzi max. 24 000Kč
Životní pojištění max. 12 000Kč
Odbory max. 1,5% zdanitelných příjmů, jen do max. 3000Kč
Vzdělávání max. 10 000Kč. ZTP max. 13 000Kč a s těžkým zdrav. postižením max. 15 000Kč
Dary 2 % ze základu daně, min. 1000 Kč, max. 15 % ze základu daně
Ztráty na dani Od základu daně se můžete odečíst daňovou ztrátu z podnikání, která vám vznikla v předešlých pěti letech.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky