Zaměstnání po škole? Tohle vás nyní čeká

V letních měsících nastupují mnozí absolventi do svého prvního zaměstnání. Někteří si však udělají ještě poslední prázdniny. Jak je to s daňovými povinnostmi? Kdy mohou rodiče ještě uplatnit daňové zvýhodnění?

Ilustrační fotografie

Pro mladé lidi nastupující do prvního zaměstnání je důležité si v prvé řadě uvědomit rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou. Mzda, kterou obdrží na svůj bankovní účet je takzvaná čistá mzda, ovšem ta, kterou si dohodnou se zaměstnavatelem, bývá zpravidla hrubá mzda. Zaměstnavatelé se zaměstnanci o jejich čisté mzdě nemluví, neboť ta se i při stejné hrubé mzdě může mezi jednotlivými pracovníky lišit v závislosti na uplatněných daňových slevách. „Po obdržení první výplaty by neměli být absolventi překvapeni, že mají nižší mzdu, než jaká byla dohodnuta. Z jejich hrubé mzdy totiž zaměstnavatel odvádí zálohu na daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Podpis růžového formuláře

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob lze uplatnit měsíčně daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a případně i další slevy, podmínkou je však mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani - růžový tiskopis, který je však možné podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění žádné slevy nefigurují. Na sociálním pojištění je zaměstnanci z hrubé mzdy sraženo 6,5 % a na zdravotním pojištění 4,5 %. „Je-li nástupní hrubá mzda 20 000 Kč, potom činí čistá mzda při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka 15 850 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak vysoká bude daňová vratka?

Při nástupu do prvního zaměstnání během letních prázdnin nebo začátkem podzimu vznikne absolventovi nárok na daňovou vratku za rok 2017 pod podmínkou, že během roku 2017 zaplatil alespoň nějakou částku na zálohách na daň z příjmu. Vratka vzniká díky tomu, že se v ročním zúčtování daně za rok 2017 uplatní daňová sleva na poplatníka v plné roční výši 24 840 Kč a za první měsíce letošního roku se ještě uplatní sleva na studenta, a to ve výši 335 Kč za každý měsíc trvání studia. „Při práci po dobu šesti měsíců za hrubou mzdu 20 000 Kč vznikne nárok na daňovou vratku čítající 11 700 Kč, což je částka souhrnných záloh na daň, neboť záloha za jeden měsíc činí 1 950 Kč,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňové zvýhodnění

Na nezaopatřené dítě do 26 let může vždy jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění. Jestliže však dítě nesplňuje podmínku studia a již pracuje, potom daňové zvýhodnění na dítě uplatňovat nelze. Někteří maturanti a absolventi si ovšem ještě udělají takzvané poslední prázdniny, během kterých cestují s kamarády a užívají si poslední týdny studentského života. Následně nastoupí do zaměstnání až na podzim. V takovém případě může jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na dítě ještě za měsíce červenec a srpen, protože statut studenta trvá až do konce srpna. Podmínkou je, aby dítě nemělo během posledních prázdnin příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Zahájení podnikání

Někteří absolventi se místo nástupu do zaměstnání rozhodnou podnikat. Jestliže k výkonu samostatné výdělečné činnosti potřebují živnostenské oprávnění, potom si ho musejí nejdříve vyřídit a následně splnit svoji oznamovací povinnost u finančního úřadu, místně příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovny. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je potřeba počítat s měsíčními platbami sociálního a zdravotního pojištění. V prvním roce se platí minimální měsíční zálohy, které v roce 2017 činí 1 906 Kč u zdravotního pojištění a 2 061 Kč u sociálního pojištění. „Povinné měsíční zálohy je nutné platit již od prvního měsíce, přestože první platby za zboží či služby mohou na účet začít přicházet až po několika měsících,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky