Daňové přiznání s odkladem: podávat ho bude kolem půl milionu podnikatelů

Celkem 1,94 milionu daňových přiznání k daním z příjmů odevzdali letos do 1. dubna lidé na finančních úřadech po celé České republice. Podnikatelé, kteří využívají služeb daňového poradce, mají na odevzdání formulářů čas až do 1. července. Podle odhadů jich bude kolem půl milionu.

Daně, ilustrační fotografie
reklama

Daňové přiznání v prodloužené lhůtě do 1. července v roce 2014 podalo téměř 150 tisíc firem a přes 260 tisíc živnostníků. A jejich počty rostou, letos by se podle odhadů měly přehoupnout přes půl milionu. „Ti poplatníci, kteří odevzdali u svého správce daně do 1. dubna plnou moc k podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce, mají čas s podáním daňového přiznání až do 1. července. Tento termín se týká také poplatníků, kteří mají ze zákona povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem,“ řekla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Zájem o služby daňových poradců každým rokem stoupá. Odklad podání daňového přiznání díky nim nyní využívají v Česku zhruba dvě pětiny firem a třináct procent fyzických osob. Na vlastní pěst daňové přiznání vyplňuje asi čtvrtina všech ekonomicky aktivních obyvatel, často v nich ale dělají řadu chyb. „Jedním z důvodů, proč se podnikatelé rozhodnou svěřit byrokracii poradcům, je právě odklad termínu pro podání daňového přiznání, ale také jistota, že daňové přiznání bude vyplněno bezchybně. Podnikatelé v něm totiž velmi často neuplatní všechny možné slevy nebo chybně vypočítají odpisy či opravné položky,“ popsala Blanka Štarmanová.

K dalším výhodám využití služeb daňových poradců patří i to, že podnikatelům nehrozí pokuty za špatně vyplněné nebo chybně odeslané formuláře. „Sankce hrozí od loňského roku také těm podnikatelům, kteří mají datové schránky, ale podali by daňové přiznání v ,papírové‘ formě. Majitelé datové schránky musí od roku 2015 komunikovat s úřady výhradně elektronickou cestou a povinně posílat daňové formuláře s e-podpisem či přímo z datové schránky. Novinka se dotkla všech majitelů aktivních datových schránek – korporací i fyzických osob,“ popsala Blanka Štarmanová.

Pokud podnikatel povinnost podat daňové přiznání elektronicky nesplní, automaticky mu naskakuje pokuta ve výši dvou tisíc korun. Sankce ale mohou být výrazně vyšší. „V případě, že úředníci zjistí, že odmítáním elektronizace jim podnikatelé výrazně ztěžují práci, mohou se pokuty vyšplhat až na desítky tisíc korun. Právě ve způsobu odesílání formulářů podnikatelé v letošním roce hodně chybovali, což se projevilo hned v lednu při odevzdání přiznání k silniční dani. Poté se často svěřili do rukou poradců, aby tyto záležitosti již nemuseli řešit. Daňový poradce pak za správnost přiznání i za správnou formu podání ručí, a pokud by se chyby dopustil, jsou případné sankce hrazeny z jeho pojištění. Podnikateli tak pokuty nehrozí,“ vysvětlila Blanka Štarmanová.

Podstatné je datum 12. července. V případě, že se totiž podání daňového přiznání opozdí pouze o pět pracovních dnů, žádné sankce nehrozí. „Po promeškání tohoto data už je ale nutné s pokutou počítat. Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta bude minimálně 500 korun. Pokuty pod 200 korun finanční úřad nevyměřuje. Za včasné dodržení termínu ručí daňový poradce. Pokud tedy včas formuláře neodešle, pokuta je sice vyměřena podnikateli, ten ji ale následně může po svém poradci vymáhat,“ popsala Blanka Štarmanová.

Draho může vyjít i pozdní platba daně z příjmů. Penále za pozdě zaplacenou daň nabíhá letos od 12. července. „Pokud chce poplatník vyváznout bez pokuty, nejpozději 11. července musí mít finanční úřad peníze na účtu. Za každý další den naskakuje úrok z prodlení. Ten aktuálně činí 14,05 procenta z výše daně za rok. Pokud nepřekročí 200 korun, úřad jeho platbu nepožaduje. Daňový poradce o nutnosti provedení platby a její výše podnikatele informuje, ale samozřejmě ji za něj nebude platit. Pokud tedy podnikatel platbu neprovede, případné sankce bude platit on,“ uzavřela Blanka Štarmanová.

Témata: daně | podnikatelé

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky