Brigády důchodců: Kolik si mohou přivydělat?

V letních měsících si často přivydělávají nejen studenti, ale i penzisté. Kolik si mohou přivydělat předčasní důchodci a kolik předdůchodci? A mohou mít příjem z brigády i invalidní důchodci?

Ilustrační fotografie

V řádném důchodovém věku je možné pobírat současně státní starobní důchod a libovolný příjem ze závislé činnosti bez omezení. Stejná situace platí i pro příjemce vdovského či vdoveckého důchodu. „Řádní starobní důchodci nejsou při výkonu brigády v letních měsících – ostatně ani kdykoliv jindy – nijak finančně limitováni a mohou tak mít během těchto měsíců v souhrnu i nadstandardní příjem. O výplatu státního důchodu samozřejmě nepřijdou,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pozor na výši odměny v předčasném důchodu

Přivydělat si mohou i předčasní důchodci, ale pokud nechtějí, aby došlo k přerušení výplaty státního důchodu, nemohou mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V praxi si tedy mohou předčasní důchodci přivydělat ke svému důchodu zejména na dohodu o provedení práce, ovšem za podmínky, že jejich hrubá měsíční odměna nepřekročí 10 000 Kč. V takovém případě se totiž z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění a je splněna legislativní podmínka. „Příjmový limit dohody o provedení práce se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť, proto mohou předčasní důchodci současně pracovat pro více různých zaměstnavatelů s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně,“ sděluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Na předdůchodce se omezení nevztahuje

Při čerpání tzv. předdůchodu se čerpají vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření (III. pilíř). Předdůchodci tedy nečerpají státní důchod, a tudíž se na ně příjmové omezení platné pro předčasné důchodce nevztahuje. Příjemci předdůchodu si tedy mohou libovolně přivydělat ke svému předdůchodu a nejsou nijak omezeni. „Předdůchodci rovněž mohou při výpočtu čisté odměny uplatnit stejné daňové slevy jako ostatní zaměstnanci, při podepsaném prohlášení k dani tedy minimálně daňovou slevu na poplatníka v částce 2 070 Kč,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Invalidní důchodci a daňové slevy

Příjemci invalidního důchodu prvního, druhého a třetího stupně jsou při výkonu práce omezeni svým zdravotním stavem, nikoliv příjmovými limity. Práce na dohodu o provedení práce na několik hodin denně je pro ně často ideální formou zvýšení měsíčního příjmu. I při práci na dohodu o provedení práce se při výpočtu čisté odměny uplatňují daňové slevy. Invalidní důchodci mají mimo základní daňovou slevu na poplatníka ještě nárok na daňovou slevu na invaliditu, která pro invalidní důchodce prvního a druhého stupně činí 210 Kč a invalidní důchodce třetího stupně 420 Kč. „Podmínkou pro uplatnění daňových slev všech penzistů je podepsání prohlášení k dani, a to i při práci na dohodu o provedení práce, přičemž je možné mít prohlášení k dani podepsáno jen u jednoho zaměstnavatele,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky