Víte, že zřejmě platíte dluhy svých sousedů?

Pro laika to je už na první pohled nesmysl, každý by si přece měl své dluhy hradit sám. Jenže stačí, abyste byli členy společenství vlastníků (SVJ) a už to tak úplně neplatí.

Ilustrační fotografie

Pokud máte v domě některého z dlouhodobých neplatičů, nejspíš brzy zjistíte, že za něj platíte poměrnou část nákladů na správu domu. Složenky se neptají a SVJ je musí uhradit včas, takže bere peníze ze společné kasy, kam je vložili ti, co hradí své závazky řádně.

Praxe je v České republice nejčastěji taková, že SVJ obvykle poměrně dlouho otálí s žalobou na neplatiče, ten mezi tím spadne do dluhů a majetek mu zabaví exekutor. „Jestliže výbor SVJ nepodal žalobu včas, uspokojí se pohledávky z prodeje majetku dlužníka, tedy obvykle i bytu. Bohužel však často bez toho, aniž by SVJ dostalo dlužnou částku, protože to bez patřičného rozsudku nejde.“ říká mluvčí portálu pravnigramotnost.cz Kateřina Procházková.

Senátní návrh novely

Současnou nespravedlivou situaci komentuje i jeden z předkladatelů novely senátor Petr Šilar, podle kterého je tento návrh zákona klíčový, neboť by zlepšil postavení společenství vlastníků vůči neplatičům. „Na nezodpovědné dlužníky v současnosti bohužel často doplácí právě ostatní vlastníci bytů v rámci daného SVJ, a to zejména v případech, kdy společenství není jediným věřitelem,“ řekl senátor Šilar a dodal, že problém není jen v nežalovaných dlužných částkách, ale také v tom, že v současnosti nejsou dluhy za SVJ přednostní pohledávkou.

„Stačí, aby se SVJ v žalobě opozdilo, což není zase takový problém, protože obvykle náklady na bydlení dlužníci často hradí až do poslední chvíle. Tím se společenství zařadí až na konec dlouhé řady věřitelů, a tím pádem na uspokojení této pohledávky už jednoduše nemusí zbýt žádné peníze.“vysvětluje advokát Tomáš Chalupa z bezplatného portálu poradnaveritele.cz.

SVJ by dostalo peníze přednostně

„Dle současného znění senátní novely by společenství vlastníků získala přednostní právo na částečné uhrazení pohledávky, a to až do výše 1/4 výtěžku z prodeje bytu nebo jiné jednotky v daném SVJ.“ přibližuje navrhované změny senátor Šilar. Podmínkou je, aby tato pohledávka byla zažalovaná u příslušného soudu. „Tyto pohledávky by pak měly přednost před ostatními a následovaly by hned po nákladech vzniklých státu v řízení“ doplňuje Šilar.

Přednostní plnění do výše ¼ výtěžku z prodeje jednotky by se týkalo také případů, kdy by byl byt prodáván formou dražby, zde by navíc SVJ dostávalo automaticky i dražební vyhlášku. Obdobně by se postupovalo v případě vyhlášení insolvence dlužníka. „Vše má nyní v rukou Poslanecká sněmovna a vláda“ upřesňuje Šilar. Senát již tento návrh schválil.

Hraje se o peníze těch nejpotřebnějších

Ve společenství vlastníků je nyní zhruba 1.3 milionu bytů a nejtvrdší je zákon v současné podobě vůči malým SVJ. Dlužná částka se totiž musí rozpočítat mezi ostatní majitele bytů v rámci společenství, aby byly včas a v plné výši pokryté náklady související s provozem domu. Nejohroženější skupinou bývají rodiny s hypotékou, malými dětmi nebo senioři, kteří často nemají velké finanční rezervy na to, aby zaplatili dluhy svých sousedů. Ty se pak mohou výraznou měrou odrazit i na jejich rodinném rozpočtu, nebo je i dostat do nezaviněné dluhové pasti.  

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky