Vláda: Spoření na stáří umožní účet dlouhodobých investic

Účet dlouhodobých investic by měl být novým produktem na finančním trhu, který bude alternativou ke státem daňově podporovaným finančním produktům spoření na stáří, jimiž jsou penzijní fondy a životní pojištění. Obdobně jako tyto produkty má sloužit k vytváření úspor na stáří. Vznik účtu vychází z návrhu zákona, kterým ministerstvo financí mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Dnes ho schválila vláda.

Ilustrační fotografie

Návrh dále přichází s opatřeními, která zvyšují ochranu investorů a posilují nástroje namířené proti podvodným dluhopisům.

"Naším cílem je zvýšit atraktivitu tuzemského kapitálového trhu. Běžní občané jsou dnes spíš konzervativní a investují do bankovních vkladů, ze kterých mají minimální výnosy. Firmy jsou zase velmi závislé na financování z úvěrů, ačkoliv ne vždy je to vhodný nástroj k jejich rozvoji. Kapitálový trh ale nabízí domácnostem zajímavé možnosti zhodnocení jejich úspor, zatímco firmám otevírá mnoho investičních příležitostí," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Účet dlouhodobých investic je nástroj, jehož prostřednictvím bude možné investovat do akcií, dluhopisů či investičních fondů a vytvářet si tak úspory na stáří. Klient si bude moci zvolit investiční strategii a přizpůsobit ji svým požadavkům. Výhodou účtu má být flexibilita, protože investorovi umožní přehodnocovat investice a transformovat je do různých investičních nástrojů, aniž by přišel o daňová zvýhodnění.

Návrh dále počítá se zavedením nového typu účastnického fondu v rámci doplňkového penzijního spoření, s tzv. alternativním účastnickým fondem. U tohoto typu fondu mají být poplatky i investiční strategie volnější, aby mohly penzijní společnosti nabídnout účastníkům možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti investice.

V rámci boje proti podvodným dluhopisům navrhuje MF rozšířit podmínky pro emise korporátních dluhopisů bez prospektu, tedy pro emise do jednoho milionu eur. V současnosti obsahují emisní podmínky pouze informace o dluhopisu. Nově by měly obsahovat i údaje o emitentovi, jako jsou např. délka činnosti, hlavní podnikatelská činnost, minimální investice nebo účel emise. Tyto informace by už dnes měly být dostupné z veřejných zdrojů, nově je ale investoři budou mít přehledně na jednom místě. Na plnění těchto povinností bude dohlížet Česká národní banka, která bude mít i možnost ukládat sankci.

Vedle opatření z Koncepce rozvoje kapitálového trhu jsou v předloze obsaženy další návrhy, které vzešly z konzultací a požadavků z praxe. Nově by se měl rozšířit okruh subjektů, které budou moci nabízet klasické státní dluhopisy. Podle nynější úpravy je může prodávat pouze ČNB, která je však nabízí pouze prostřednictvím aukce, což se v praxi nejeví vždy jako nejvhodnější způsob. Napříště by je měly nabízet také ostatní subjekty oprávněné k prodeji cenných papírů.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky