Solidární daň nejen pro bohaté. Kdo ji musí platit?

Během roku 2018 se mohlo stát, že v některém měsíci museli solidární daň ze svého příjmu zaplatit i lidé s průměrnými příjmy. Komu však vzniká povinnost platit solidární daň za rok 2018? A jak se mění limit pro platbu solidární daně pro rok 2019?

CZK

Platbě 7% solidární daně podléhají pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a samostatné výdělečné činnosti nad limit, který pro rok 2018 činil 1 438 992 Kč. Solidární daň se počítá z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti a 48násobkem průměrné mzdy. „Solidární daň ale neplatí lidé s nadstandardními příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu nebo z prodeje nemovitosti, neboť pasivní příjmy solidární dani nepodléhají,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Solidární daň během roku 2018

Při výpočtu měsíční čisté mzdy v roce 2018 podléhají solidární dani hrubé mzdy nad 119 916 Kč. V praxi tedy občas dochází k situaci, že zaměstnanec, který v jednom měsíci obdržel mimořádně vysokou mzdu například z důvodu obdržení mimořádné prémie nebo odstupného, musí za daný měsíc zaplatit solidární daň, a to i přesto, že jeho roční příjmy ze závislé činnosti za rok 2018 budou nižší než 1 438 992 Kč. „Těmto zaměstnancům však zpětně za rok 2018 vznikne nárok na vrácení odvedené solidární daně,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňové přiznání kvůli solidární dani

Všichni daňoví poplatníci, kteří budou mít za rok 2018 rozhodné příjmy vyšší než 1 438 992 Kč, si musejí sami podat daňové přiznání a za rok 2018 jim vzniká povinnost platit solidární daň. Pro osoby samostatně výdělečně činné se jedná o samozřejmost, naopak pro zaměstnance s nadstandardními příjmy vyplnění daňového přiznání představuje administrativní povinnost navíc, protože nemohou požádat mzdovou účetní provedení o roční zúčtování daně. K vyplnění daňového přiznání je potřeba vyžádat si od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018.

Kteří zaměstnanci mohou požádat o roční zúčtování daně?

O roční zúčtování daně však mohou svého zaměstnavatele požádat ti zaměstnanci, kteří solidární daň zaplatili v roce 2018 pouze v některých měsících a jejichž celoroční rozhodné příjmy limit nepřekročí. Daňovou vratku ze zaplacené solidární daně pak obdrží ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně. „Podmínkou ovšem je, aby zaměstnanec neměl za rok 2018 současně zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, pronájmu nebo z ostatních příjmů vyšší než 6 000 Kč,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak se mění limit pro rok 2019?

Pro rok 2019 se zvyšuje limit pro rozhodné příjmy podléhající solidární dani na 1 569 552 Kč. Sazba solidární daně se ale nemění a nadále zůstává ve výši 7 %. Nadále platí také to, že z příjmů podléhajících solidární dani se neplatí sociální pojištění. Pro placení sociálního pojištění je totiž maximální vyměřovací základ stanoven na stejné částce jako limit pro placení solidární daně. Zároveň však příjmy, ze kterých není placeno sociální pojištění, neovlivňují starobní důchod.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky