Oddlužovací šmejdi stále řádí!

Pravidla oddlužování v ČR zřejmě znovu projdou změnami. Novela insolvenčního zákona, která už celý rok o něco usnadňuje zbavení se dluhu a pomáhá dlužníkům z dluhových pastí, by měla být v pasáži o pravidlech oddlužování opět změněna.

Ilustrační fotografie
reklama

Ministerstvo spravedlnosti totiž stále registruje případy, kdy agentury neoprávněně tahají z dlužníků peníze. S návrhem dvojnásobného zvýšení odměn za sepis návrhu na oddlužení jako větší motivace pro oprávněné subjekty přišel i poslanec Ústavně právního výboru sněmovny Dominik Feri.

Pokud dlužník potřeboval sepsat návrh na oddlužení, mohl narazit na osoby neoprávněné poskytovat právní služby, které si nechávají za službu zaplatit vysoké částky. Tomu učinila přítrž akreditační novela insolvenčního zákona, která zavedla jasná pravidla: tzv. sepis insolvenčního návrhu musí být sepsán a podán advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo právnickou osobou akreditovanou k úkonu Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Odměny je nutné navýšit a zvažuje se i přiznání odměn akreditovaným osobám

S návrhem zdvojnásobit odměny za sepis návrhu na oddlužení přišel i poslanec Ústavně právního výboru sněmovny Dominik Feri. Smyslem je zvýšit zájem právnických profesí o sepis a podání návrhu na povolení oddlužení.

„V současnosti jsou subjekty, které mohou sepisovat návrhy přehlceny a odměna za vypracování návrhu ze strany advokáta je za hranicí rentability. Na Konferenci insolvence 2018, která proběhla v květnu tohoto roku, zaznělo, že v praxi je běžné, že kromě ceny za sepis návrhu ještě dlužník hradí další služby ošetřené jinou smlouvou, například za právní poradenství. To se však nelíbí ministerstvu, které vede debaty o výši odměn a také o přiznání odměn akreditovaným osobám, “ uvedl Tomáš Valášek, výkonný ředitel Insolvence 2008 a. s.

Za VESTU zaplatíte, SAKO je zdarma

Kromě právnických profesí dlužníkům s oddlužením pomáhají neziskovky, které si za sepis účtovat nic nesmí, nebo agentury, které neziskovky nazývají oddlužovacími šmejdy a které různým obcházením zákona peníze z dlužníků dostávají. V případech, že dlužník potřebuje sepsat insolvenční návrh, využije SAKO, tedy seznam akreditovaných osob vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR podle § 418h zákona č. 182/2006 Sb. (do něj se zapisují právnické osoby, kterým byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení) nebo evidenci VESTA, tedy dobrovolnou evidence subjektů (advokátů, notářů, soudních exekutorů a insolvenčních správců) poskytující zpracování návrhu na povolení oddlužení.

Akreditované osobě vedené v SAKU podle § 390a odst. 4 insolvenčního zákona za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení nebo insolvenčního návrhu anebo za poskytnutí jiné služby v oblasti oddlužení žádná odměna ani jiné plnění nenáleží. V této oblasti působí jako akreditované subjekty neziskové organizace, a to s cílem pomáhat dlužníkům v jejich tíživé situaci.

Osobám evidovaným ve VESTĚ náleží podle § 390a odst. 3 insolvenčního zákona odměna, jejíž maximální výše činí 4 000 Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez DPH. V té je i náhrada nákladů spojených se sepisem a podáním návrhu. Ani za další činnosti spojené se sepisem a podáním návrhu sepisovateli návrhu jiné plnění nenáleží. Jmenovitě zákon uvádí poradu s klientem a odstranění vad návrhu. Některé subjekty právě toto obcházejí uzavřením jakési dohody navázané na související činnost, aby si navýšili odměnu za soupis.

Témata: lidé | finance | dluhy | MoneyMAG.cz
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky