Kandidát na českého prezidenta: Chce přijmout milion migrantů, teď má další plán

Multikulturalismus a přijímání uprchlíků. Právě to jsou priority jednoho ze zájemců o Pražský hrad. Pedagog a filosof Milan Kohout asi po třech týdnech od oznámení své kandidatury představuje detailnější program, kterým chce Čechy zaujmout.

Pražský hrad
reklama

Kohout, který proslul kontroverzními výroky i činy, ohlásil kandidaturu v polovině září na svém facebookovém profilu. „Již je na čase, aby se Česko očistilo od sobeckých, xenofobních, rasistických, nacionalistických a imperialismus západní civilizace podporujících představitelů a nastoupila nová generace lidí, kterí jsou internacionalisté, věřící v univerzálnost lidských práv a nechtějící naši zemi obehnat odpornými segregačními ostnatými dráty," uvedl tehdy.

 
Teď podrobněji nastiňuje body svého programu. „Musíme provést zásadní změnu chápání našeho společenského systému a funkce lidí v něm žijících. Vzhledem k blížící se katastrofě životního prostředí na zeměkouli, kterou jsme svým bezohledným konzumním sobectvím zavinili, je nutné se okamžitě radikálně uskromnit v našich materiálních potřebách a trvale snižovat celospolečenský ekonomický růst. Je potřeba snížit 'kvantitu' života, což ale zároveň zákonitě a drasticky zlepší jeho 'kvalitu'!!!" burcuje Kohout.

I proto sepsal několik věcí, které je podle něj v zájmu přežití v této zemi a na Zemi provést. „Vrátit se k původní instinktivní filozofii lidského druhu, a to tribálnímu, miliony let trvajícímu kolektivismu, který je v ostrém kontrastu k současnému evolučně nepřirozenému a neurózy vyvolávajícímu individualismu. Vrátit se k podílnickému nesoutěživému a solidárnímu socialisticko-anarchistickému společenskému řádu, který povede ke zlepšení a zkvalitnění společenského, na kolektivním, přátelském a podílnickém soužití postaveného života," píše na svém facebookovém profilu.

Je prý také třeba zastavit soukromé hromadění výrobních prostředků a společenského produktu. "Musíme se zbavit nesmyslného bezohledného a na sobectví a hamižnosti postaveného kapitalistického ekonomického systému, který stojí na špičce pyramidy společenské mravnosti a krutě jí diktuje. Vyvlastnit za kapitalismu "legálně" nakradené společenské hodnoty, držené v rukách uzounké části společnosti a přehodnotit mravnost principu takzvaného soukromého (nikoliv osobního) vlastnictví," burcuje filozof.

Považuje za nezbytné vrátit výrobní prostředky do rukou lokálních komunit a navrátit privatizovaný finanční průmysl do vlastnictví a do kontroly celé společnosti. Navíc by se pý měla drasticky snížit výroba věcí nutně nepotřebných k životu. Díky tomu podle něj bude možné zkrátit pracovní dobu a zavést nepodmíněný finanční příjem pro každého člena společnosti, který mu zajistí základní sociální jistotu důstojného přežití.

Chce také zákonem stanovit rovnost ve finančním ohodnocení žen i mužů, zavést přídělový systém potravin, který zajistí, že všichni členové společnosti budou mít dostatek kvalitních potravin, uzákonit bezplatné vzdělání a zrušit soukromé školy, které podle něj na vzdělání profitují. „Musíme vzdělávat novou generaci, že jakýkoliv sexismus, rasismus, homofobní a xenofobní chování je naprosto nepřijatelné. Gayům a lesbičkám zajistit naprosto stejná společenská práva, jako má každý občan, včetně zakládání rodin," píše.

Kvalitnější péče o staré a absolutní svoboda slova

Mluví také o nutnosti zajistit co nejkvalitnější péči o staré a nemocné lidi a o zajištění rovnocenného přístupu ke kvalitnímu životu pro zdravotně postižené. Zároveň plánuje legalizaci marihuany a návratu ke stavbě sídlišť.

Kohout také chce „vyvrátit náboženské teorie, které člověka oddělily od zbývajících živočišných druhů a uměle z něho udělaly bohem vyvolené zvíře, jako je křesťanství, islám, budhismus a další zhoubná náboženství". Náboženské organizace, které prý jen parazitují, by nahradil ateistickými organizacemi postavenými na spojení umění, života a politiky.

Ústavně plánuje zavést absolutní svobodu slova. Dalším bodem je okamžité zastavení podpory jakýchkoliv válek a výroby válečných zbraní. Společenská hrdost by pak prý neměla být uměle založena na „nacionalismem zapáchajících celcích, jako jsou 'národy a vlasti', které přímo žádají ostnatými dráty definovaná 'území', ale postavena na hrdosti multikulturní, multietnické a univerzálně všelidské a nedílně spjaté s přírodou celé zeměkoule".

Navrhuje také zbavit se „nesmyslných rasových teorií, uměle rozdělujících a stavějících proti sobě jeden a ten samý zvířecí lidský druh a vrátit se k internacionálním principům univerzálních lidských práv pro všechny lidi na zeměkouli a okamžitě zahájit masové přijímání lidí utíkajících z válek a globálním oteplováním způsobených přírodních katastrof, které naše západní civilizace vyvolala a způsobila".

„Česká republika by měla být předvojem těchto nevyhnutelných revolučních společenských změn a tím se trvale zapsat do dějin lidstva jako vzor odpovědnosti k současným i následujícím generacím," dodává na závěr Kohout.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky