Pospíšil u Jílkové: Co existuje v civilizované Evropě, u nás je prezentováno jako problém

Se změnou občanského zákoníku přišla i změna pro dědice. Občané se zbytečně obávají, úprava má věci zjednodušovat. Občané by se měli hlavně uklidnit, myslí si bývalý ministra spravedlnosti Pospíšil.

660

„Nepřijde mi fér dědit po rodičích dluhy. Co když si budu chtít založit rodinu? To mám platit hypotéku a ještě cizí dluhy?" ptala se tvůrců zákoníku studentka střední školy v pořadu Máte slovo. „Dluhy dědíte jen do výše majetku zemřelého. U soudu podáte výhradu soupisu, pak se nemůže stát, že zdědíte jen dluhy a peníze žádné," vysvětloval divákům Pospíšil.

„Je to bič na nepoctivé dědice, kteří zatajují majetek. Ti pak dluhy zdědí, protože soupis neudělají. Je to řešení spravedlivé pro obě strany. Nejde jen zdědit majetek a odmítnout dluhy," upřesnil změny, které čekají proces dědictví, spolutvůrce nového občanského zákoníku advokát Filip Melzer.

Pokud tedy zemře gambler bez majetku a s hromadou dluhů, jeho rodina se obávat nemusí. „v tom případě se podá k soudu výhrada soupisu. Zjistí se, že zemřelý neměl majetek. Dědic ručí za dluhy pouze do výše majetku, takže vlastně nic neplatí," vysvětloval Pospíšil s tím, že v celé západní Evropě to takhle funguje a žádné problémy to nepřineslo.

Novinkou je také dědická smlouva. „Ta má přednost před závětí. Ale pokud muž podepíše dědickou smlouvu se svou milenkou, pořád platí, že děti jsou nepominutelní dědicové. Proto nejde, aby milenka zdědila všechno," vysvětloval novinky divákům Pospíšil.

Zákoný díl pro zletilé děti je čtvrtina dědictví. "Zbytek se může dělit podle vůle. Ale dědická smlouva může poměry změnit. Je jen třeba se domluvit v rodině," prezentoval další možnost advokát Melzer.

I děti lze ve výjimečných případech vyjmout z dědictví. „Pokud je třeba odsouzen za trestný čin, chová se marnotratně, neposkytl potřebnou pomoc nebo rodiče zanedbával. Listina o vydědění může být napsána jen vlastní rukou s podpisem. Důvod pro vydědění ani nemusí být uveden," řekl Melzer. Vyděděný potomek pak musí dokazovat, že se například o seniora staral a proto byl vyděděn neprávem.

I v tom ale kritici zákoníku spatřují problém. „Svým způsobem nový zákoník zhoršuje podmínky. Zavádí se tam nové termíny, které se nepoužívali ani během první republiky," kritizoval zákoník Hrádela.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky