Podnikatelé se postavili šmejdům

Již 13 poškozených podnikatelů se připojilo k hromadnému trestnímu oznámení proti společnosti Telefonní seznam České republiky a Slovenska, která je cíleně mate tím, že rozesílá faktury mající všechny náležitosti daňového dokladu za služby spojené s uvedením firmy v oborovém telefonním seznamu, aniž by zákazník tušil, že okamžikem úhrady částky uzavírá smlouvu na jiné plnění. Tažení proti „šmejdům“ koordinuje SOS útvar Asociace malých a středních a živnostníků ČR (AMSP ČR) společně s advokátní kanceláří CEE Attorneys.

Ilustrační fotografie
reklama

Na žádost AMSP ČR podala v březnu tohoto roku advokátní kancelář CEE Attorneys v zastoupení čtyř klientů trestní oznámení na společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o. a jejího jednatele pana Gyulu Ericha Katonu. Trestní oznámení bylo od té doby několikrát doplněno a k dnešnímu dni se k němu připojilo celkem 13 poškozených podnikatelů, přičemž jejich počet každý měsíc narůstá.

Společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o rozesílá faktury, jejichž proplacení znamená pro podnikatele, že budou uvedeni v telefonním seznamu mobilniseznam.cz. Na zadní části listiny, která na první pohled vypadá pouze jako daňový doklad, se ale nachází nabídka k uzavření smlouvy, která je uzavřena okamžikem úhrady částky uvedené na faktuře. Pokud tedy firmy jednou zaplatí obnos, stávají se rukojmími společnosti a pod hrozbou pokuty ve výši 140 % ročního úroku musí každé následující čtvrtletí odvést totožnou částku za umístění v seznamu, a to, aniž by o to postižená firma ve skutečnosti stála. Pokus o dohodu se společností neměl přitom šanci na úspěch.

Mgr. Iveta Koubková, vedoucí advokátka CEE Attorneys k tomu uvádí: „Z minulosti je nám známo několik podobných případů, které ale Policie České republiky odložila, v těchto případech byly oznamovateli jednotliví poškození. S ohledem na skutečnost, že v tomto případě bylo podáno hromadné trestní oznámení a rovněž byla jednáním podezřelých způsobena v souhrnu větší škoda, tj. škoda převyšující částku nad 50.000,- Kč, domníváme se, že se Policie České republiky bude tímto případem zabývat. Společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o. a její jednatel jednali zcela evidentně s úmyslem poškodit co nejvíce subjektů, a to tím, že jim zaslali dokument, který má téměř všechny znaky daňového dokladu a jeví se jako faktura za již poskytnuté služby telefonního operátora, což subjekty uvedlo poměrně pochopitelně v omyl a podezřelí se tak obohatili na jejich úkor.“

I další okolnosti pak nasvědčují tomu, že společnost Telefonní seznam České republiky a Slovenska s.r.o. a pan Katona zřejmě vedli svou obchodní činnost úmyslně a záměrně tak, aby uvedli v omyl co největší počet osob a následně se obohatili na jejich úkor. Zejména pak skutečnost, že pan Katona působí na pozici jednatele i v jiných společnostech, které mají obdobný model podnikání.

„Věřím, že se orgány činné v trestním řízení začnou co nejdříve zabývat nejen příslušností, ale zejména samotnou podstatou tohoto, dle našeho názoru zcela podvodného, jednání. Pokud uvedete jednoho člověka v omyl, může to být rozpor v tvrzení, pokud pět lidí, pak možná problém v komunikaci, ale pokud se vám to podaří u desítek či stovek společností, pak není o podvodném jednání pochyb,“ doplňuje JUDr. Zdeněk Tomíček, místopředseda AMSP ČR.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky