Velké sčítání lidu se blíží. Bude se stát opět ptát na toalety?

V roce 2021 čeká Českou republiku další velké sčítání lidu. Po vzoru toho posledního tak bude stát opět zjišťovat dosažené vzdělání Čechů nebo jejich věk. Naopak se na některé dotazy oproti minulému sčítání už nově odpovídat nebude. K čemu tato akce ale vlastně slouží a na co se u nich úřady ptají?

Ilustrační fotografie
reklama

V roce 2021 proběhne po deseti letech sčítání lidu. Opět bude povinné pro všechny obyvatele, jelikož české registry neobsahují dostatek informací. Formulářů i otázek však bude při příštím sčítání méně. Získaná data mohou posloužit občanům například v krizových situacích, ale i při plánování hromadné dopravy či školských zařízení.

Z příštího sčítání odpadne domovní list, který pokryjí informace dostupné z registrů. Nadále se bude rozesílat list osoby a bytový list, který však bude o polovinu kratší. Místo 47 údajů by se jich díky tomu mělo vyplňovat pouze 20. Registry nejsou zatím propojitelné a dostatečně kvalitní, proto nemohou často kritizované sčítání nahradit zcela. Zatím je stále nejvhodnější metoda používaná ještě za starého mocnářství.

Při sčítání v roce 2011 využila asi čtvrtina lidí možnost vyplnit formuláře on-line, a Český statistický úřad předpokládá, že při příštím sčítání by se zájem mohl zdvojnásobit. „Terénnímu došetření prostřednictvím sčítacích komisařů budou podléhat pouze ty domácnosti, které nevyplní údaje on-line,“ vysvětlila pro EuroZprávy.cz předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Na listu osoby budou občané odpovídat na tradičně zjišťovaná data: údaje o věku, rodinném stavu, dosaženém vzdělání, ekonomické aktivitě apod. Od minulého sčítání statistici zavedli otázku na bydliště v rozhodný okamžik, to znamená to, kde má dotyčný skutečně svou domácnost, nehledě na trvalé bydliště. Naopak trvalé bydliště ČSÚ zjišťovat nebude, klade si totiž za cíl nasbírat informace, které se budou co nejvíce blížit realitě. Zmizí také otázka, zda mají lidé doma záchod. Otázky na mateřský jazyk, národnost a víru jsou dobrovolné.

Uživatelé bytu vyplní bytový list. Z údajů, které nejsou dohledatelné v registrech, je to například způsob vytápění, ale také složení hospodařících domácností. K jeho zjištění slouží tabulka, kde dotazovaný vyplňuje rodinné vztahy v rámci domácnosti. Zjišťovat se bude také vybavení výpočetní technikou a připojení na internet.

Získaná data využijí třeba dopravní podniky, které mohou z údajů o dojížďce za prací lépe naplánovat své linky. Informace o dosaženém vzdělání zase pomohou v tom, že statistici budou moci zjistit, kde se lidé s jakým vzděláním koncentrují. To můžou ocenit firmy, které budou hledat kvalifikovanou pracovní sílu.

Při krizových situacích s nutností evakuace (například při povodních) jsou k dispozici informace, kolik lidí žije v postižené oblasti a jaké mají domy. Data mohou při zásazích využít také hasiči. Díky sčítání mohou zjistit počet pater domů, počet bytů i přípojek. Otázka je, nakolik jsou tyto odpovědi relevantní, když sčítání probíhá pouze každých 10 let.

Statistici mohou také vypočítat kolik dětí doroste v té které oblasti. Podle toho lze odhadnout, kolik bude potřeba školek a škol, což mohou využít i soukromí zřizovatelé. Řadu výhod ze sčítání vytěží také podnikatelé, kterým umožňuje zjistit, kde bude zájem o jejich služby, popřípadě se přeorientovat na jiné.

Témata: lidé | MoneyMAG.cz
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky