První kroky na Úřad práce. Jaké doklady si vzít s sebou?

Ztráta zaměstnání je pro většinu lidí velmi nepříjemnou a stresující zkušeností. V případě, že člověk přijde o práci, měly by jeho první kroky vést právě na ÚP ČR.

Úřad práce, ilustrační fotografie
reklama

 „Podpora zaměstnanosti patří mezi priority Úřadu práce ČR. V jejím rámci se snažíme maximálně pomáhat uchazečům s co nejrychlejším návratem do práce, stejně jako zaměstnavatelům, kteří se je rozhodnou zaměstnat. Nástrojů je celá řada – od veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst, rekvalifikací až po projekty financovaných z národních a evropských peněz,“ shrnuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR. Podle ní je proto třeba co nejvíce veřejnost o možnostech podpory a spolupráce informovat.

Co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce:

Před první návštěvou ÚP ČR si můžete na portálu MPSV stáhnout „Žádost o zprostředkování zaměstnání“ a další potřebné formuláře služeb zaměstnanosti. S sebou si určitě vezměte platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým prokážete svou totožnost a místo trvalého bydliště.

  • Pokud jste absolvent, nezapomeňte na doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání.

  • V případě, že už jste pracovali, pak je na místě potvrzení o ukončení pracovního poměru, zápočtový list a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění.

  • A jestliže jste před tím ukončili podnikání, vezměte s sebou potvrzení o přerušení či ukončení živnosti, který vám vystaví na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

  • Hledáte-li novou práci po skončení rodičovské dovolené, péče o osobu blízkou nebo pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně (ID 3. st.), budete potřebovat potvrzení o ukončené náhradní době.

 

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky