Rodiče po rodičovské: Jejich výše podpory v nezaměstnanosti a důchodové pojištění?

V dubnu 2014 se do evidence Úřadu práce ČR (ÚP ČR) přihlásilo 2 996 lidí, kteří pečují o dítě do 4 let. Většinu z nich tvořili rodiče po rodičovské dovolené. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 0,52 %. Z nově příchozích uchazečů pak tvořili 6,19 %.

Úřad práce, ilustrační fotografie
reklama

Pokud rodiče malých dětí žádají o podporu v nezaměstnanosti, musí stejně jako ostatní uchazeči o zaměstnání splnit pro její přiznání základní podmínku - v posledních dvou letech odpracovat minimálně 12 měsíců. Tato činnost musí zároveň zakládat účast na důchodovém pojištění. Do zákonem stanovené lhůty se započítává i náhradní doba pojištění. Tedy například rodičovská dovolená.

V praxi to tedy znamená, že na podporu v nezaměstnanosti vypočítanou z průměrného výdělku v posledním zaměstnání dosáhne ten rodič, který doloží společně se žádostí o přiznání podpory také potvrzení o tom, že v posledních dvou letech před zařazením do evidence ÚP ČR pracoval a zároveň má zaplaceno z této činnosti důchodové pojištění. Pokud se člověk nahlásí úřadu do tří pracovních dnů po rozvázání pracovního poměru, zařadí ho ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne, který následuje po skončení zaměstnání. Tedy – klient skončí například 15. 2., zaeviduje se na Úřadu práce ČR do 3 pracovních dnů, a pokud splní podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti, přizná mu ji úřad už od 16. 2.

Při výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti hraje rozhodující roli to, zda rodič v uplynulých dvou letech opravdu pracoval, nebo jestli ho jeho zaměstnavatel „jen“ vedl ve stavu zaměstnanců a dotyčný byl na rodičovské dovolené.

„Jestliže žadatel skutečně pracoval, pak mu započte Úřad práce ČR přednostně toto zaměstnání a on tak získá nárok na podporu v nezaměstnanosti vypočtenou z předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku. Bude tedy dostávat první dva měsíce 65 %, v dalších dvou měsících 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 % předchozího příjmu,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Ovšem většina rodičů končí pracovní poměr současně s rodičovskou dovolenou a před příchodem do evidence ÚP ČR v zaměstnání fyzicky nepracovala. Tím pádem mají dobu důchodového pojištění pokrytou náhradní dobou pojištění, nikoli zaměstnáním. ÚP ČR jim tedy vypočítá, v případě, že splní podmínky nároku, podporu v nezaměstnanosti z průměrné mzdy v národním hospodářství. Což je pro letošní rok 24 622 Kč. V tom případě tedy klient dostane za první 2 měsíce dávku ve výši 0,15násobku (3 694 Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12násobku (2 955 Kč) a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství (2 709 Kč). 

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky