Kocourku! "Odklánět" peníze od rozvodu není dobrý nápad, může jít o trestný čin

Ministr Kocourek vysvětlil původ peněz své matky v "odklonu" vlastních peněz od rozvodu. My bychom podobný postup příliš nedoporučili, může jít i o trestný čin.

660

Ačkoliv se svým vysvětlením mohl ministr Martin Kocourek zbavit podezření z korupce, padá na něj stín jiného potenciálního trestného činu, v tomto případě podvodu.

Nový trestní zákoník totiž praví: "Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán... (následuje spektrum trestů)"

Právě jako podvod by bylo možné "odklonění" financí od rozvodového řízení klasifikovat, pokud se prokáže, že jde o majetek, který by měl být součástí rozvodového majetkového vypořádání a zároveň ministr provedl zmíněný "odklon" úmyslně.

Při dělení majetku během rozvodu má totiž každý z manželů nárok na ideální polovinu společného jmění. Jeho zatajování proto může být klasifikováno jako finanční újma bývalému manželovi a podvod.

Takto nicméně nemůže být pojímán majetek, který by manžel nabyl ještě před svatbou, darem či dědictvím.

Proto nemůžeme než doporučit podobné odklony při řešení vlastních záležitostí raději nezkoušet. Při odhalení by mohly mít nepříjemné trestněprávní důsledky, které mohou skončit i trestem odnětí svobody. Ten může být v extrémním případě i desetiletý.

Témata: právo

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky