Jak funguje životní a úrazové pojištění novorozence?

Různé úrazy a nemoci jsou v dětském věku běžnou záležitostí. Přečtěte si, proč sjednat dětem životní a úrazové pojištění a na jaká rizika se vyplatí pojistit?

Ilustrační fotografie
reklama

Jen málokdo má to štěstí, že prožije dětství bez jakéhokoliv zranění či nemoci. K dětskému věku neodmyslitelně patří odřená kolena, drobné řezné rány, škrábance nebo zadřené třísky. Podobné je to i s běžnými nemocemi jako jsou například trávicí potíže, záněty dýchacích cest, středního ucha či neštovice. Z těchto úrazů a nemocí se děti velmi rychle zotaví a za čas si na ně ani nevzpomenou. Jsou tu však i mnohem závažnější případy, které mohou zanechat trvalé nebo dokonce smrtelné následky.

„Životní a úrazové pojištění pro děti nabízí řada pojišťoven. I když v zásadě kryjí srovnatelná rizika, v celé řadě dílčích parametrů se nabídky pojišťoven liší. Jednotlivé možnosti je proto nutné důkladně srovnat, a především se zaměřit na dostatečné pojištění klíčových rizik,“ uvádí Miroslav Čejka, specialista pojištění fintech startupu hyponamíru.cz.

Pojištění novorozených

Kdy pojistit miminko? Tuto otázku si pokládá řada čerstvých maminek. Jako první je nutné přihlásit novorozence k veřejnému zdravotnímu pojištění, a to nejpozději do 8 dnů po jeho narození. Miminko je třeba přihlásit u té pojišťovny, u které je v den porodu pojištěna jeho matka.

V České republice aktuálně působí těchto 7 zdravotních pojišťoven např. VZP, Vojenská zdravotní pojišťovna , Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky a Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Jak přihlásit novorozence k pojišťovně?

Pojišťovny nabízejí více možností přihlášení novorozence k veřejnému zdravotnímu pojištění. Můžete navštívit pobočku vaší pojišťovny, zaslat požadované dokumenty poštou, prostřednictvím internetových stránek pojišťovny nebo přes datovou schránku. K přihlášení dítěte je třeba vyplnit přihlášku pojištěnce a předložit kopii rodného listu.

Veřejné zdravotní pojištění nestačí

Zatímco veřejné zdravotní pojištění je povinné a je z něj hrazena zdravotní péče ve státních zdravotnických zařízeních, sjednání životního či úrazového pojištění je zcela dobrovolné. Miroslav Čejka k tomu dodává: „Rodiče by neměli podceňovat pojištění svých dětí. V případě vážného zranění nebo nemoci totiž zajistí dítěti další finanční prostředky například na nadstandardní lékařskou péči, úpravy na bezbariérovou domácnost nebo různé ze zdravotního pojištění nehrané zdravotní pomůcky. Rodičům rovněž pomůže pokrýt výpadek příjmu při léčbě či hospitalizaci dítěte.“

Životní a úrazové pojištění

Dětem je možné sjednat životní i úrazové pojištění. Mnohdy pojišťovny nabízejí tyto pojistky v rámci jednoho pojistného produktu. Životní pojištění poskytuje komplexní krytí rizik spojených se zdravím dítěte. Zahrnuje tedy nejen rizika úrazu, ale také závažné nemoci. Naproti tomu úrazové pojištění obsahuje pouze rizika spojená s úrazem dítěte a jeho následky. Za toto samostatné pojištění obvykle zaplatíte o něco méně peněz.

Na trhu jsou k dispozici jak varianty pojištění, které kryjí jen a pouze daná rizika, tak i pojištění obsahující navíc spořicí či investiční složkou. V tomto případě jde část zaplaceného pojistného na krytí rizik a část na budování finanční rezervy. „Z pohledu pokrytí rizik je vždy vhodnější čistě rizikové pojištění. Ke spoření dětem je možné využít jiné finanční produkty – například stavební spoření nebo různé zvýhodněné spořicí či investiční programy pro děti. Pokud se přeci jen rozhodnete pro pojištění pro děti se spořením, zaměřte se především o jeho rizikovou složku,“ doporučuje Miroslav Čejka.

Životní pojištění novorozence

Životní pojištění pro děti by mělo obsahovat především pojištění vážných nemocí, úrazů a trvalých následků úrazů. Mezi vážné nemoci pojišťovny zařazují nejčastější choroby jako například dětskou mozkovou obrnu, cukrovku, encefalitidu, nemoc motýlích křídel a zhoubná nádorová onemocnění. Kompletní výčet závažných onemocnění je uveden v pojistné smlouvě.

Jak vybrat dětské životní pojištění?

Při výběru životního pojištění pečlivě zvažte, jaká rizika se vyplatí pojistit. Potřeba je rovněž správně nastavit výši pojistných limitů. „Životní pojištění musí dostatečně krýt především vážené nemoci a úrazy, které vyžadují dlouhodobou léčbu nebo mohou mít trvalé následky. Pokuste se vcítit do situace, jak by konkrétní nepříznivá životní událost zasáhla do chodu vaší rodiny. Jaké výdaje vám nově vzniknou? Budete moci odejít ze zaměstnání? Jak nákladnou dodatečnou péči bude vaše dítě potřebovat? To jsou otázky, na které byste si měli umět odpovědět,“ doplňuje Miroslav Čejka z hyponamiru.cz.

Dětské úrazové pojištění

Úrazy dětí jsou poměrně časté. Podle dostupných statistik je ročně ambulantně ošetřeno až 450 tisíc dětí a přes 30 tisíc případů vyžaduje hospitalizaci. Nejčastěji dochází ke zraněním ve věkové skupině 12 až 15 let. V tomto období mají děti řadu koníčků a aktivit s rizikem úrazu. Nejrizikovějším obdobím jsou letní prázdniny. K úrazům nejčastěji dochází při hře, závodu nebo sportovní činnosti. Z hlediska typu zranění se nejčastěji jedná o zlomeniny, podvrtnutí či pohmoždění. Úrazové pojištění novorozence se vyplatí mít již od 6 měsíců věku dítěte. V tuto dobu již začínají být novorozenci aktivnější a při poznávání okolního světa roste riziko možného zranění.

„Při výběru úrazové pojištění se zajímejte o kompletní seznam rizik, pojistné limity a výluky z pojištění. Úrazové pojištění by měli mít nejen děti ve sportovně založených rodinách. K úrazům totiž dochází i při běžných činnostech, třeba cestou do školy,“ doplňuje Miroslav Čejka.

Sjednání životního a úrazového pojištění

Životní či úrazové pojištění může dítěti sjednat pouze dospělá osoba. Nejčastěji se jedná o rodiče. Může se ovšem jednat i o prarodiče nebo kteroukoli jinou plnoletou osobu. Dětské životní a úrazové pojištění lze uzavřít samostatně nebo v rámci pojistné smlouvy dospělého.

Vybrané nabídky pojištění pro děti:

Životní pojištění pro děti MojeJistota (KB Pojišťovna)

FLEXI životní pojištění – JUNIOR (Kooperativa, Česká spořitelna)

Náš život – životní a úrazové pojištění pro děti (ČSOB Pojišťovna)

Můj život (Generali Česká pojišťovna)

Pojištění dětí (NN Životní pojišťovna)

Životní a úrazové pojištění pro děti lze sjednat online, osobně na pobočce pojišťovny, v bance nebo prostřednictvím pojišťovacího poradce.

Kdy pojistit dítě a na jak dlouho

Pojištění se vyplatí sjednat co nejdříve po narození dítěte. Pojišťovny umožňují sjednat i pojištění miminka. Dětské pojištění ovšem není na celý život a pojistná ochrana je časově omezena. Pojišťovny nastavují horní hranici platnosti dětského pojištění různě, přičemž maximální věk může být až 26 let. Po dosažení tohoto věku je již nutné uzavřít životní či úrazové pojištění pro dospělé.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky