Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Hypotéka a pojištění? Co nepodcenit a na co si dát pozor?

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Při sjednání hypotéky je třeba řešit i otázku pojištění. Jaké pojištění je nutné uzavřít, podle čeho vybírat, co nepodcenit a na co si dát pozor?

Banky při financování vašeho bydlení nechtějí nic riskovat. Proto sjednání hypotéky vždy podmiňují zástavou kupované nebo jiné vhodné nemovitosti, kterou mohou v případě dlouhodobého nesplácení úvěru zpeněžit a uspokojit tak svoji pohledávku.

„Při sjednání hypotéky banky vždy vyžadují sjednání pojištění nemovitosti. To musí pokrývat minimálně základní rizika včetně vodovodních škod. Správně musí být nastavena také pojistná částka. Důležité je myslet v předstihu i na další dobrovolná pojištění. Typickým příkladem je pojištění domácnosti, které kryje škody na vnitřním vybavení vašeho domova. Vyplatí se mít sjednáno také pojištění odpovědnosti, ze kterého jsou hrazeny škody na zdraví či majetku třetích osob,“ uvádí Miroslav Majer, CEO startupu hyponamíru.cz.

Jak se pojistit?

Hlavním smyslem pojištění je ochrana vašeho majetku. Požár, vichřice, povodeň, sesuv půdy, zemětřesení a celá řada dalších nepříznivých událostí může během krátké chvíle nenávratně poškodit nebo dokonce zcela zničit vaši nemovitost i vnitřní vybavení domácnosti. Jako první si připravte seznam majetku, který vám pomůže určit, co pojistit.

K pojištění přistupujte komplexně. Pojištění musí především pokrývat veškerá reálně hrozící rizika a mít správně nastavené limity pojistného plnění. Pohlídejte si, aby nemovitost nebyla podpojištěna. V takovém případě totiž riskujete, že v případě škody vám peníze vyplacené pojišťovnou nevystačí na potřebné opravy nebo pořízení nového majetku. Při výběru pojištění se vyplatí využít služeb pojišťovacího specialisty, který má přehled o aktuálních nabídkách na trhu.

Pojištění nemovitosti

V rámci pojištění nemovitosti je pojištěna stavba jako taková. Předmětem pojištění mohou být nemovitosti určené k trvalému bydlení (tzn. bytové a rodinné domy), individuální rekreaci (tzn. chaty a chalupy) nebo také podnikání (např. autoservis, dílna apod.). Pojištění nemovitosti kryje například škody na obvodovém či vnitřním zdivu, omítkách, stropech, střeše a její konstrukci, oknech, okapech… Obrazně řečeno se pojištění nemovitosti vztahuje na vše, co nevypadne ze stavby, pokud byste ji otočili vzhůru nohama. „Při sjednávání hypotéky banky požadují pojistit u nemovitosti minimálně základní rizika včetně vodovodních škod. Pokud se zastavovaná nemovitost nachází ve druhé nebo vyšší povodňové zóně, pak požadují také připojištění rizika povodně a záplavy. V případě škody je pojistné plnění vyplaceno přímo bance (tzv. vinkulace pojistného plnění), která se tímto chrání před ztrátou hodnoty nemovitosti v zástavě. Následně se banka domlouvá s klientem, jak postupovat při navracení nemovitosti do původního stavu. Vinkulace je nastavena tak, že menší škody do určité částky hradí přímo klient,“ upřesňuje Miroslav Majer.Pozor na podpojištění nemovitosti

Při výběru pojištění věnujte pozornost nastavení pojistných částek. Pokud je hodnota majetku vyšší než pojistná částka, kterou požaduje banka pro zajištění úvěru, nemusí být pro vás vyplacené pojistné plnění dostatečné. Pokud je nemovitost pojištěna například pouze na 70 % její hodnoty, veškeré škodní události se krátí tímto koeficientem. Šetřit na pojištění se tedy z tohoto pohledu rozhodně nevyplatí. Pojistné částky nastavujte vždy s ohledem na hodnotu majetku.

Rizika hypotečního úvěru

Hypotéku většina lidí splácí více než dvě desetiletí. Za takto dlouho dobu se může změnit vaše rodinná i finanční situace. Rizikem je například neschopnost splácet. Důvodem může být například dlouhodobá nemoc nebo úmrtí a s ním spojený výpadek příjmu člena domácnosti. Myslete tedy nejen i na pojištění nemovitosti, ale také pojištění hypotéky.

Životní pojištění

Ochránit rodinu před nečekanými výdaji vám může pomoci i životní pojištění. Na trhu jsou dostupné dva druhy tohoto pojištění, a to bez rezervotvorné složky a s ní. První zmíněná varianta slouží především k finančnímu zabezpečení blízkých osob v případě zhoršení vašeho zdravotního stavu nebo smrti. Pokud k pojistné události dojde, vyplatí pojišťovna vašim blízkým sjednanou částku. Získané peníze mohou využít například pokrytí zbývajících splátek hypotéky nebo jednorázovému splacení celé hypotéky.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti kryje nejen škody na vybavení bytu, rodinného domu či rekreačního objektu, ale také například na osobních věcech, cennostech či sportovních potřebách. Pojištění se může vztahovat i na škody vzniklé mimo váš domov. Typickým příkladem jsou například sklepy, ve kterých mají zejména majitelé bytů často uschovaná drahá kola a lyže.

Stejně jako u pojištění nemovitosti se při výběru pojištění zajímejte o rozsah pojistného krytí, nastavení pojistných částek a rovněž výluky z pojištění. S tímto pojištěním získáte ochranu například v případě škody způsobené živly, vodou nebo třeba krádeží.

„Přestože je pojištění domácnosti dobrovolné a banky poskytující hypotéku jeho sjednání přímo nevyžadují, vyplatí se ho uzavřít. Částka potřebná k pořízení nového vybavení domácnosti například po požáru se běžně vyšplhá do vyšších stovek tisíc korun,“ dodává Miroslav Majer.

Pojištění odpovědnosti

Dalším užitečným druhem pojištění je pojištění odpovědnosti. Ze zákona každý občan odpovídá za škody na majetku či zdraví, které způsobí třetím osobám. Pokud například vlastníte byt nebo rodinný dům a požár se rozšíří k sousedům, musíte jim vzniklou škodu nahradit.

Miroslav Majer v této souvislosti upozorňuje na často opomíjený fakt: „Pojištění nemovitosti kryje škody na vaši nemovitosti jako takové. Škody na sousedních nemovitostech, které jste prokazatelně a neúmyslně způsobili vy, jsou hrazeny právě z pojištění odpovědnosti. Toto pojištění oceníte i v běžném životě. Například v situaci, kdy se při vyjížďce na kole nechtěně srazíte s jiným cyklistou a dojde ke zranění či škodě na majetku.“Škody na majetku či zdraví třetích osob kryje také pojištění z vlastnictví nemovitosti. Oceníte ho v situacích, kdy například spadne sníh ze střechy vašeho domu a poškodí cizí zaparkované auto nebo někdo před vaším domem uklouzne a zlomí si nohu.

Témata:  hypotéky pojišťovny

Aktuálně se děje

16. dubna 2024 12:03

16. dubna 2024 10:45

12. dubna 2024 16:42

Vyplatí se platit nájem, nebo splácet hypotéku?

Řada rodin se rozhoduje mezi bydlením v nájmu a pořízením vlastního domova na hypotéku. Obě možnosti mají své výhody i nevýhody. Z pohledu budování majetku je vždy výhodnější pořízení vlastní nemovitosti na hypotéku. Při rozhodování mezi nájemním bydlením a pořízením vlastní nemovitosti na hypotéku většina lidí srovnává výši tržního nájemného s měsíční splátkou hypotéky. Která z částek je aktuálně vyšší?

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

VZP

Zájem o příspěvky VZP láme rekordy

O příspěvky z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny je letos rekordní zájem. VZP eviduje za první čtvrtletí už 465 tisíc podaných žádostí. V porovnání s loňskem se jedná o 50% nárůst. Nejčastěji si klienti žádají o příspěvek na pohybové aktivity a na dentální hygienu. Aby byly žádosti i přes enormní navýšení vyřízeny v co nejkratším čase, přistoupila pojišťovna k posílení personálních kapacit.