Mýty o povinném ručení mohou stát desetitisíce

Kolem placení zákonného pojištění koluje řada nepravdivých domněnek a pochybných mýtů, a pokud se jimi někdo řídí, může přijít až o desítky tisíc korun. S dotazy opírajícími se o domněnky se setkávají ve webovém srovnávači pojištění Srovnátor velmi často.

660

Mýtus číslo 1: auto stačí dát sešrotovat

Tak například jeden z klientů, který si sjednal povinné ručení online, pan Standa, se na oddělení péče o zákazníka firmy Srovnátor obrátil s dotazem, proč po něm Česká kancelář pojistitelů (ČKP) vymáhá sankci ve výši více než 20.000,- Kč za to, že nemá sjednáno povinné ručení. Vůz přitom byl již více než rok sešrotován.

Při snaze dopátrat se příčiny vyšlo najevo, že pan Standa spolu s autem nechal sešrotovat i poznávací značky. Tím, že je neodevzdal příslušným úřadům, byl vůz stále veden jako registrovaný a povinnost sjednat pro něj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stále trvala. Každý den tohoto stavu pak stál pana Standu padesátikorunu a uhradit musel ještě další výdaje ČKP, např. za administrativní úkony. Navíc se tím, že vozidlo neodhlásil, dopustil přestupku a byla mu uložena pokuta ve výši 10.000 Kč (nejvyšší sazba pro tento případ je 20.000 Kč). Opomenutí by tak mohlo stát pana Standu téměř 40.000,- Kč.

Správným postupem po sešrotování vozidla je odevzdání SPZ a také protokolu o ekologické likvidaci místně příslušnému registru vozidel. Panu Standovi mohl v této situaci Srovnátor poradit pouze jedinou věc, která by ho povinnosti zaplatit dlužnou částku mohla zbavit - prokázat se protokolem o likvidaci či čestným prohlášením u České kanceláře pojistitelů a také podáním žádosti o vyřazení z registru vozidel.

Mýtus číslo 2: autem nejezdím, nemusím nic platit

Dalším z nejrozšířenějších mýtů, který koluje mezi lidmi, je domněnka, že pokud není auto v provozu, není třeba na ně platit pojištění. I s tímto druhem dotazů se Srovnátor setkává celkem často.

Dle zákona však musí mít sjednáno povinné ručení každé registrované vozidlo, a to již při uvedení do provozu nebo bezprostředně po zániku jakékoliv předchozí smlouvy o povinném ručení. Pokud se však majitel rozhodne vozidlo již neprovozovat, je jeho povinností odevzdat SPZ a osvědčení o registraci vozidla na dopravní inspektorát. Tento dopravní prostředek pak již nesmí na veřejné komunikace. Dle zákona č. 168/1999 Sb. může policie za provozování vozidla bez pojištění udělit pokutu až 40.000 Kč. 

Mýtus č. 3: auto je v bazaru, už s ním nemám nic společného

Řada řidičů je přesvědčena, že pokud odevzdá vozidlo do autobazaru, nemá již povinnost platit povinné ručení. To je však jen další, často se vyskytující, omyl. Pokud se kdokoli rozhodne svůj vůz umístit do bazaru do tzv. komisního prodeje, je stále jeho vlastníkem a z toho vyplývá i povinnost mít řádně zaplacené zákonné pojištění. Je to proto, že pokud vůz nabízíte „v komisi“, je stále ve vašem vlastnictví, a v případě havárie (například při předváděcí jízdě) by poškozený vymáhal škodu na vás. Všechny povinnosti související s vlastnictvím vozidla tedy trvají až do doby oznámení nového majitele. 

Na závěr několik užitečných rad

- Ke každému registrovanému vozidlu musí být sjednáno povinné ručení.

- Pokud není vozidlo provozováno, je povinností vlastníka umístit SPZ do depozita registru vozidel.

- Každá změna vlastnictví musí být oznámena registru vozidel.

- Likvidace vozidla, nebo situace, kdy vozidlo již nemůže sloužit svému účelu (protože je neopravitelné, jeho technické způsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích nebyla schválena a podobně), musí být bezprostředně po události oznámena registru vozidel a registrační značky odevzdány do depozita, nejpozději pak do 14 dnů od vypršení smlouvy.

- K prokázání, že má vozidlo sjednáno povinné ručení, slouží „zelená karta“. Pokud ji při kontrole nepředložíte, pokuta může činit až 3000 Kč.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky