Jste noční sovy, snílci nebo vysocí? Podle vědců jste nadprůměrně inteligentní

Inteligence se může projevovat mnoha různými způsoby. Možná se snadno učíte nové věci, hovoříte několika cizími jazyky, nebo holdujete dílu Williama Shakespera. Inteligence ale zároveň není něco, co je vždy na první pohled zřejmé. Experti z populárně naučného projektu AsapSCIENCE sestavili žebříček 12 každodenních věcí, které jsou znakem toho, že jste inteligentnější než průměrný člověk.

Ilustrační fotografie

Výška

Být vysoký má své výhody. Vysocí lidé jsou snadno vidět v davu, mohou dosáhnout věci na horních regálech a pravděpodobně vynikají v basketbalu (jakkoliv to zní jako klišé). Podle studie z roku 2009 mají vyšší děti často vyšší skóre v různých testech. Studie vydaná The National Center for Biotechnology Information uvádí, že vysocí lidé obou pohlaví mají všeobecně vyšší IQ.

Nejstarší sourozenec

Studie z roku 2007, do které se zapojilo 250 tisíc členů norské armády, zjistila, že prvorození sourozenci většinou mají vyšší IQ. Není to ovšem způsobené geneticky, ale je to prostě proto, že průměrní rodiče věnují větší pozornost prvnímu dítěti.

Kojení

Obecně se uvádí, že kojené děti jsou šikovnější a vydělávají více peněz než děti, které kojeny nebyly. Studie publikovaná v The Lancet v roce 2015 ukázala, že děti, které byly kojeny během prvních 12 měsíců života, měly vyšší IQ a v průběhu života dosáhly lepšího postavení. Děti, které byly kojeny pouze po dobu kratší než jeden měsíc na tom byly hůře.

Alkohol

Alkohol a inteligence možná na první pohled nejdou ruku v ruce. Bylo ale zjištěno, že inteligentnější členové společnosti jsou více přitahováni alkoholem. Národní průzkum vývoje dítěte z roku 1958 zjistil, že dítě s vyšší mírou inteligence často v dospělosti konzumovalo nadprůměrné množství alkoholu.

Drogy

Stejná studie  také nalezla vazby mezi dětským IQ a nezákonným užíváním drog. Při studiu osob od 11 do 42 let studie zjistila, že lidé, kteří projevili inteligenci v raném věku často užívali drogy. Ženy s vyšším IQ měly silnější vztah k drogám jako marihuana, amfetaminy, kokain a houbičky. Muži s vyššími IQ pak s větší pravděpodobností užívali LSD, extázi nebo temazepam.

Noční sova

Některým lidem více vyhovuje práce v noci. Noční lidé nebo noční sovy jsou inteligentnější, protože preferují unikátní prostředí nebo nové hodnoty. Studie, kterou publikoval server Elsevier, zjistila, že noční aktivity byly v dřívějších dobách mnohem vzácnější, a ukázala, že jedinci pracující v noci byli pokrokovější a přeběhli svou dobu. Navíc byli ochotnější hledat svou vlastní cestu. Podle vědců proto šlo o znak jedinečné a individuální inteligence.

Bojácnost

Trpět úzkostí nebo depresí jistě není nic příjemného. Ale můžete být v klidu - jeden výzkum nalezl pozitivní vztahy mezi těmito problémy a inteligencí. V roce 2014 odborníci zjistili, že vysoká úroveň slovní inteligence je spojena se známkami obav a větším hloubáním. Naproti tomu ti, kteří se o nic nestarají, často měli vyšší výsledky u testů, které nevyžadovaly slovní inteligenci.

Snění

„Snění s otevřenýma očima“ se považuje za znak inteligence. Denní snění je považováno za známku činnosti mozku, který si nemůže pomoci a bloudí ve vašich vlastních myšlenkách a fantaziích. Společnost Science Direct publikovala v roce 2017 studii, která zjistila, že myšlenkové „toulky“ jsou pozitivním příkladem inteligence a kreativity.

Levorukost

Levorucí lidé se potýkají s řadou nepříjemností a obtíží. Vědci však zjistili, že leváci jsou kreativnější než praváci. V roce 2007 studie na 643 osobách zjistila, že leváci jsou prokazatelně rychlejší a inteligentnější. Studie ale přinesla i dobrou zprávu pro praváky, jelikož bylo zjištěno, že oni zase mají lepší odhad času.

Hudba

Hraní na jakýkoliv hudební nástroj (snad s výjimkou trianglu) je znamením inteligence, protože hudba rozvíjí i další dovednosti. Vědci v rámci studie v roce 2011 rozdělili skupinu školních dětí do dvou různých tříd. V jedné třídě byla vyučována hudba a v druhé výtvarné umění. Za pouhých 20 dní bylo zjištěno, že 90 procent dětí ve hudební třídě vykazuje zvýšenou úroveň slovní inteligence.

Nekuřáci

V dnešní době je kouření téměř všude zakázáno. A možná je to dobře. Výzkum provedený na mužích ve věku 18 až 21 let ukázal, že ti, kteří kouřili, měli nižší IQ než ti, kteří cigaretám neholdovali.

Černý humor

Rádi se smějete neštěstí jiných, nebo máte rádi vtipy o smrti? Temný smysl pro humor podle vědců odráží i vyšší úroveň inteligence. Výzkum v oblasti kognitivního zpracování informací ukázal, že k tomu, abyste mohli zpracovávat drsné vtipy, musíte vykazovat vysokou úroveň verbální i neverbální inteligence a mít lepší vzdělání. 

Témata: lidé | MoneyMAG.cz

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky