Co musí v dnešní době zaměstnanci ovládat, aby práci získali, prosadili se v ní a udrželi se?

Pokud dnes zaměstnanci chtějí mít dobrou práci, musí se prosadit často ve vysoké konkurenci. K tomu pak potřebují určité vlastnosti a schopnosti, které pomohou podávat patřičné výkony, zvládat pracovní situace a efektivně komunikovat s kolegy i nadřízenými. Co v současném boji o místo potřebují zaměstnanci nejvíce?

Ilustrační fotografie
reklama

Bez digitálních dovedností to nejde

Efektivní zvládání digitálních dovedností je již řadu let vstupní branou k získání dobré práce. A co teprve se zde v konkurenci udržet. To znamená, že dnes, pokud zaměstnanci chtějí být konkurenceschopní na trhu práce, musí na dobré úrovni pracovat s počítačem, internetem, mobilními zařízeními, kancelářskými balíky programů a různými online aplikacemi, které usnadňují práci, komunikaci a spolupráci. Hlavně pak ale nesmějí usínat na vavřínech, protože svět digitálu se řítí stále vpřed.

„Faktem je, že digitalizace pracovního světa jde rychle kupředu. Digitální dovednosti jsou třeba k práci, spolupráci i pracovní komunikaci,“ říká Michal Černý z Audiopro a dodává: „Dnes už si zkrátka nikdo, kdo chce fungovat na trhu práce nemůže dovolit neumět s aplikacemi Microsoftu, Googlu nebo s videokonferencemi. Je to zkrátka již „must have“ v portfoliu základních dovedností.“

Být flexibilní a nebát se učit nové věci

V současné době je schopnost přizpůsobit se změnám jednou z nejdůležitějších. Turbulentní prostředí přináší stále nové podmínky, nástroje a situace, které člověk v práci musí řešit. Úspěšný zaměstnanec musí umět využívat nové příležitosti a řešit nové problémy. Neustále se proto musí učit, rozvíjet a zlepšovat své znalosti i dovednosti a být otevřený novým zkušenostem a výzvám. K tomu je třeba se pravidelně a dlouhodobě vzdělávat.

„Pokud má být dnešní zaměstnanec úspěšný, měl by se průběžně vzdělávat a držet krok s dobou. Musí ovládat aktuální verze pracovních nástrojů a aplikací, zejména kancelářské aplikace MS 365: Excel, Word, Outlook a Powerpoint, stejně tak platformy pro projektové řízení a komunikaci. Výhodu má také ten, který se zdokonaluje v grafických programech, prezentačních dovednostech, základech programování či v práci s AI nástroji,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

Nebát se AI

AI, umělá inteligence a ML, strojové učení, jsou natolik nepřehlédnutelnými fenomény i ve světě práce a zaměstnání, že by o nich základní povědomí měli mít všichni ti, kdo se chtějí v práci prosadit. AI a ML jsou totiž stále více využívány ve vzdělávání, zdravotnictví, dopravě, zábavním průmyslu, bezpečnosti, financích a mnoha dalších. Určitě mají také potenciál zvyšovat produktivitu, snižovat náklady a zefektivňovat procesy.

„Perspektivní zaměstnanec by měl být otevřený světu umělé inteligence. Vědět řádově, jak vše funguje, jaké má možnosti a omezení i jak ji lze využít pro svou práci. AI může zásadně pomoci při práci, ale je třeba být maximálně obezřetný. Jazykové modely mají za úkol s vámi konverzovat stůj co stůj. Proto si často vymýšlejí nepodložená fakta a tvrzení, je proto nutné si tato data ověřovat z dalších důvěryhodných zdrojů. Umělá inteligence může také výrazně pomoci s automatizací rutinních úkolů, personalizací obsahu, překlady či digitální asistencí. Ale je nutné s ní umět pracovat nejen chytře, ale i maximálně opatrně a někdy nezapomínat na obyčejný „selský rozum“ říká Michal Černý z Audiopro.

Být kreativní, otevřeně komunikovat a umět vše efektivně využít

Pokud dnes chce zaměstnanec být v práci úspěšný, bez pracovní výkonnosti a kreativity to jistě nejde. Otevřená komunikace směrem ke všem důležitým kolegům a nadřízeným je nutností. Musí mít také dostatečnou schopnost empatie a udržovat dobré vztahy s kolegy, nadřízenými, zákazníky a partnery, vyjadřovat své názory a potřeby, naslouchat a reagovat na zpětnou vazbu, pracovat v týmu i samostatně, stanovovat si cíle a usilovat o jejich dosažení. K těmto často ne snadno dosažitelným cílům mohou pomoci výše uvedené schopnosti a dovednosti.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky