Českému zemědělství se loni dařilo lépe

Produkce zemědělského odvětví dosáhla v roce 2019 hodnoty 140,3 mld. Kč, což je nejvíce od počátku sestavování souhrnného zemědělského účtu. Zvýšila se jak rostlinná, tak i živočišná produkce. Rekordních hodnot dosáhly také některé nákladové položky, náhrady zaměstnancům, pachtovné a nájemné. Podnikatelský důchod po dvou letech recese vzrostl o 11,9 % na 17,5 mld. Kč.

Ilustrační fotografie

V produkci zemědělského odvětví převažoval v roce 2019 podíl rostlinné produkce nad produkcí živočišnou v poměru 56,5 % ku 37,7 %. „Na hodnotě rostlinné produkce byly největší měrou zastoupeny obiloviny, technické plodiny a pícniny. V živočišné produkci převládala produkce mléka, chov jatečných prasat a chov jatečného skotu,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Hodnota rostlinné produkce se meziročně zvýšila o 4,6 % na 79,2 mld. Kč. Do zvýšení hodnoty se promítla vyšší sklizeň u obilovin, chmele, kukuřice na zeleno a siláž, zeleniny a brambor. Meziročně se zvýšil cenový index brambor, čerstvé zeleniny a ovoce s výjimkou hrušek a jablek. Naopak klesly ceny všech obilovin, cukrové řepy, vína, chmele a luskovin. Živočišná produkce meziročně vzrostla o 2,2 % na 52,8 mld. Kč. Vyšší meziroční index produkce vykazují všechny komodity s výjimkou skotu, vajec a ostatních živočišných produktů. Oproti přechozímu roku se snížil chov skotu a prasat a také klesla výroba mléka. Cenový růst nastal u prasat, drůbeže a mléka.

Mezispotřeba, tedy hodnota výrobků a služeb vstupujících do výrobního procesu, vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 3,2 %. Z největší části je tvořena krmivy a spotřebou energií a maziv. „Hrubá přidaná hodnota, představující výsledný efekt zemědělství, meziročně vzrostla o 3,7 % na 44,9 miliard korun, což je po roce 2016 druhá nejvyšší hodnota,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Na straně nákladů dosáhly rekordních hodnot jak náhrady zaměstnancům, proti předchozímu roku došlo k jejich navýšení o 4,3 %, tak i pachtovného a nájemného u kterých byl meziroční nárůst 1,8 %.

Vliv na hospodářský výsledek zemědělství má také objem zemědělských podpor. Odhadovaný objem ostatních vyplacených dotací na výrobu za rok 2019 dosáhl 34,7 mld. Kč, což je o 5,3 % více než v roce 2018.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky