Polovinu Čechů práce baví, důležitější je ale slušný plat

Motivací českých zaměstnanců se zabýval rozsáhlý průzkum společnosti Sodexo Benefity. Zaměstnanci v ČR se podle něj v přístupu k zaměstnání výrazně liší, nejdůležitější motivací k práci však zůstává finanční zabezpečení (59 %). Třetině lidí dává jejich práce především pocit jistoty, zároveň ale většinu lidí práce baví (55 %). Nejvíce zábavná přijde obyvatelům Jihočeského kraje, nejméně pak lidem z Pardubického kraje.

Ilustrační fotografie
reklama

Nejsilnější touhu po zabezpečení cítí lidé z Libereckého a Pardubického kraje, tam je důležité pro 68 % obyvatel. Třetina Čechů chce čelit zajímavým pracovním výzvám a být ceněna jako profesionálové svého oboru. Skoro 30 % dává práce pocit, že někam patří a každý desátý dotázaný hledá v práci kvalitní přátelství.

Slušný plat a dobrý šéf dělají spokojené zaměstnance

Ke spokojenosti v zaměstnání nejvíce přispívá dobré finanční ohodnocení (65 %), dobrý kolektiv (60 %) a férový šéf. „Finanční ohodnocení a dobré vztahy s kolegy a šéfem jsou pro spokojenost v zaměstnání zásadními faktory. V práci strávíme více než polovinu našeho celého života, proto jsou tam důležité nejen materiální, ale i sociální a psychologické aspekty. Potřeba uznání, ocenění, podpory a lidskosti vede nejen ke spokojenosti, ale i větší motivaci odvádět dobře svou práci,“ potvrzuje psychoterapeutka Zuzana Douchová z terapeutického centra My life studio.

Mladí lidé chtějí v práci svobodu

Flexibilita pracovní doby je důležitá jen pro čtvrtinu lidí, stejně tak možnost kariérního růstu. U mladých lidí je potřeba volnějšího pracovního režimu mnohem důležitější než pro ostatní, bez ní si dobré zaměstnání neumí představit 40 % studentů. Dobrého zaměstnavatele si bez zaměstnaneckých benefitů neumí představit skoro třetina respondentů. „Nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitem zůstávají stravenky v papírové nebo digitální podobě na kartě. Ty v Česku dostává skoro polovina zaměstnanců. V posledních letech je na vzestupu poptávka po volnočasových benefitech, které zaměstnance motivují ke zdravějšímu životnímu stylu a působí jako prevence řady civilizačních onemocnění,“ říká Štěpán Tůma ze společnosti Sodexo Benefity Česká republika.

Pětina zaměstnanců se chce v práci učit novým věcem a pro desetinu lidí je důležité moderní pracovní prostředí, setkávání se zajímavými lidmi nebo dobré postavení v rámci firmy. Významný post ve firmě je důležitější pro muže a obyvatele Jihočeského kraje.

Nejspokojenější ve své práci jsou zaměstnanci kancelářských profesí a nejméně pak lidé pracující jako dělníci. Obecně jsou ale Češi se svým zaměstnáním spokojení. Nekomfortně se v aktuálním zaměstnání cítí jen necelá pětina lidí.

Typologie zaměstnanců

Na základě výše zmíněného průzkumu vytvořilo Sodexo společně s agenturou Ipsos přehled 7 různých typů zaměstnanců podle jejich přístupu k zaměstnání a hlavní motivace k práci. Tato metodologie pomůže zaměstnavatelům identifikovat hlavní motivace jejich lidí a nabídnout jim daňově zvýhodněné benefity a další výhody podle jejich zařazení tak, aby s nimi zaměstnanci byli co nejspokojenější.

Základní typy zaměstnanců jsou v Typologii popsány jako kamarád, pracant, konzervativec, profesionál, kariérista, altruista a pohodář. Všechny segmenty jsou na pracovním trhu zastoupeny rovnoměrně.

Kdo je kdo

Kamarád je podle průzkumu nejčastěji žena ve věku 25-37 let, pracující ve veřejném zdravotnictví, sociálních službách, maloobchodu nebo ve finančním sektoru. Lidem z tohoto segmentu práce nejčastěji pomáhá jednoduše navázat kontakty s novými lidmi.

Pro Pracanta je v zaměstnání nejdůležitější pocit jistoty. Nejčastěji jde o muže staršího 38 let, pracujícího ve stavebnictví nebo v dopravě.

Především finanční zabezpečení hledá v práci Konzervativec, tedy nejčastěji žena nad 45 let, absolventka střední školy, pracující v administrativě nebo v obchodu. Lidé spadající do tohoto segmentu mají rádi vše pod kontrolou.

Práce rovná se výzva pro zaměstnance Profesionála – vysokoškolsky vzdělaného muže ve věku 25-37 let, který pracuje nejspíš v IT, vědecké nebo v technické oblasti. Díky své práci se cítí jako ceněný profesionál. Práce mu přináší nové a zajímavé výzvy, které ho motivují nejvíc.

Kariérista potřebuje ve svém zaměstnání zažívat především úspěch. Jde mu hlavně o postavení ve firmě a o peníze. Takové zaměstnance potkáte především ve finančnictví, pojišťovnictví nebo v energetice a velmi pravděpodobně se bude jednat o vzdělaného muže do 30 let.

Jako poslání vnímá svou práci Altruista, pravděpodobně žena s vysokoškolským vzděláním jakéhokoliv věku, která pracuje ve školství, sociálních službách nebo v zdravotnictví. Na svém zaměstnání nejvíce oceňuje, že může být vzorem pro ostatní.

Pohoda a klídek, hlavně aby nikdo moc neotravoval – to je to, co zajímá Pohodáře především. Takové zaměstnance potkáte nejčastěji v administrativě a jsou to muži i ženy ve věku 38 – 50 let.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky