Jak si pronajmout zaměstnance? Je taková práce pro zaměstnance a uživatele výhodná?

Popularita pronajímání zaměstnanců přes agenturu postupně stoupá. V roce 2016 poslaly agentury firmám o více než 100.000 zaměstnanců než v roce 2011. Jaký je pro firmu postup pronájmu zaměstnance? Je práce přes agenturu pro zaměstnance a uživatele výhodná? A jaké pozice jsou nejčastěji zaplňovány zaměstnanci agentury?

Práce v kanceláři

Princip agenturního zaměstnávání

Pracovník je zaměstnancem agentury. Ta za něj musí odvádět pojištění a daně. Odměnu pro agenturu práce hradí uživatel přidělených zaměstnanců. Jakékoli srážky ze mzdy za tímto účelem jsou tedy nepřijatelné. Práce pro agenturu by měla být stvrzena písemně - buď pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti. Práce na dohodu o provedení práce je nezákonná.

“Při vyslání do firmy zaměstnanec dostane písemně pokyn k dočasnému výkonu práce, ve kterém stojí, kde bude práce vykonávána, jak dlouho a jaké budou mzdové a pracovní podmínky,” vysvětluje Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Zaměstnanec agentury by neměl poznat rozdíl

Zákoník práce trvá na tom, aby pracovník agentury měl stejné mzdové a pracovní podmínky jako srovnatelný kmenový zaměstnanec. Srovnatelné faktory jsou přitom praxe, vzdělání a náplň práce. Zaměstnanci agentury tedy mají nárok na stejné příplatky, benefity, rozvržení pracovní doby nebo i týden dovolené navíc, pokud je ukotven v kolektivní smlouvě. Zaměstnanci agentury naopak nemají nárok na příspěvek na životní nebo penzijní pojištění nebo jim automaticky nevzniká nárok na příspěvek na dopravu nebo bydlení.

Doba, na kterou je zaměstnanec dočasně přidělen do firmy, by neměla překročit dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Výjimkou je situace, kdy o přidělení zaměstnanec požádá, protože je využit například jako záskok za mateřskou či rodičovskou dovolenou. Pak může požádat o prodloužení pronájmu o dalších dvanáct měsíců. Pokud firma nemá pro agenturního zaměstnance práci, je možné předčasně ukončit dočasné přidělení. Podmínky předčasného ukončení by měly být jasně popsané ve smlouvě, kterou firma podepsala s agenturou.

Pokud zaměstnanec agentury nebude pracovat za stejných podmínek jako kmenoví zaměstnanci, může si stěžovat u agentury. Pokud agentura situaci nevyřeší nebo se jí nebude zabývat, zaměstnanec může podat podnět na inspekci práce.

Proplacení práce přiděleného zaměstnance

Pro uživatele by přidělení zaměstnanců mělo být dlouhodobě ekonomicky nevýhodnější, než zaměstnání kmenových zaměstnanců. Musí totiž agentuře uhradit mzdu přiděleného zaměstnance a zároveň také provizi agentuře. I proto je v zákoníku zakázáno přidělit zaměstnance na déle než 12 měsíců.

“Pokud bude uživatel s přiděleným zaměstnancem spokojený a chtěl by jej zaměstnávat i nadále, měl by jej zaměstnat jako kmenového zaměstnance. Pokud tedy nedojde o prodloužení pronájmu na základě žádosti zaměstnance” říká Vaněk.

Jaké pozice obsazují agenturní zaměstnanci

Využívání agenturních zaměstnanců je nejtypičtější pro výrobní firmy, kde objem práce často kolísá nebo pro posílení v období sezónních výkyvů. Nejčastěji jsou proto přes agenturu přidělováni zaměstnanci do výroby, v automobilovém průmyslu, v call centrech a na administrativních pozicích. Nejméně naopak po agenturních pracovnících sahají ve farmaceutickém průmyslu, stavebnictví, gastronomii a hoteliérství. Agenturní pracovníci však nemusí vždy vyplňovat jen mezery v sezónních výkyvech. Některé firmy spadající pod zahraniční mateřské společnosti si pomocí agenturních zaměstnanců pomáhají splňovat kvóty na počet zaměstnanců. Množství pronajímaných zaměstnanců totiž není regulované.

Přidělování zaměstnanců je jednou z možností, jak mít k dispozici zaměstnance, ale nestarat se o jejich mzdovou a personální agendu. Další možností je najmout na některé činnosti externí firmu.

Zatímco “půjčováním” zaměstnanců firmy řeší spíše krátkodobé požadavky na posílení počtu zaměstnanců a agenturní zaměstnanci mají stejnou pracovní náplň jako stálí zaměstnanci, externí firmy obstarávají spíše odborné činnosti, které se netýkají přímo předmětu podnikání.

“Typickým příkladem jsou marketingové agentury nebo i účetní firmy. Zaměstnanci těchto externích firem sice mohou pracovat přímo u klientů, ti jim však nepřidělují práci,” vysvětluje Jan Vaněk z firmy Tigra.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky