Růst českého HDP se téměř zdvojnásobí v roce 2017, říkají analytici

Poté, co ve druhém čtvrtletí roku 2017 dosáhla česká ekonomika meziročního růstu HDP ve výši 4,7 %, ve třetím čtvrtletí toto tempo zvýšila na 5 %, čímž výrazně překonala tržní očekávání. Analytici HSBC předpokládají, že celoročně vzroste HDP České republiky o 4,5 %, což je téměř dvakrát více než v roce 2016. Pokud se tyto prognózy naplní, stane se rok 2017 druhým nejsilnějším rokem České republiky z hlediska výkonu ekonomiky od globální krize.

Ilustrační fotografie

Během posledních dvaceti let prošla česká ekonomika bouřlivým vývojem – obrat zahraničního obchodu se zbožím se téměř zdvojnásobil, přímé zahraniční investice téměř ztrojnásobily svůj podíl na HDP a české firmy zvýšily investice do zahraničí bezmála desetinásobně, uvádí zpráva „Dvacet let internacionalizace české ekonomiky“, vypracovaná Vysokou školou ekonomickou v Praze (VŠE) pro banku HSBC, která v letošním roce slaví dvacáté výročí svého vstupu do České republiky.

„Když se v roce 1997 zakládala pražská pobočka HSBC, procházela česká ekonomika transformací z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Jsme pyšní na to, že jsme byli svědky této úspěšné proměny v otevřenou a dynamicky se vyvíjející ekonomiku a že jsme během této doby pomohli našim českým i mezinárodním klientům využít příležitostí, které tento trh nabízí,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC Bank plc – pobočka Praha.

Zahraniční obchod

České zboží získává v zahraničí na atraktivitě, což dokazuje i přebytek obchodní bilance. V roce 2016 dosáhla hodnota tohoto přebytku rekordní výše, a to téměř 10 % HDP České republiky.

Na základě ukazatelů ekonomické svobody se podle Fraserova institutu a nadace Heritage Foundation řadí Česká republika mezi prvních třicet zemí světa z hlediska obchodní přitažlivosti. Mezinárodní obchod je pro českou ekonomiku důležitým zdrojem růstu a v nadcházejících letech se pravděpodobně stane jejím hlavním hnacím motorem. Analytici HSBC očekávají, že český vývoz v letošním roce vzroste o 8,1 % a dovoz o 7,6 %. Podle jejich názoru tak dosáhne podíl čistého vývozu na růstu HDP na konci roku 2017 0,7 %.

Přímé zahraniční investice

V posledních dvou desetiletích došlo k výrazné změně v geografické struktuře přímých zahraničních investic. Německo, které bylo kdysi největším zdrojem přímých zahraničních investic do České republiky, nyní přepustilo první místo Nizozemsku. Nejistota plynoucí z celkové nestability Evropské unie a rostoucího protekcionismu v důsledku globální krize negativně ovlivnila objem kapitálových investic. Nejčastější podobou přímých zahraničních investic jsou tak v současné době reinvestice zisku a největšími zahraničními investicemi v České republice dosud zůstávají investice spojené s privatizací.

Příznivá geografická poloha, stabilita české ekonomiky a dostupnost relativně levné a kvalifikované pracovní síly zůstávají největším lákadlem pro zahraniční investory. Jak se ale těžiště globální ekonomiky přesouvá ze západu na východ, je pro Českou republiku důležité, aby se více zaměřila na přilákání investorů z rozvíjejících se zemí Asie a Středního východu, kteří disponují dostatečným kapitálem.

Budoucnost

Český obchod bude nejspíš i nadále růst. Jedno z hlavních rizik představuje závislost na evropských ekonomikách. Proto je nutná další diverzifikace, aby byla Česká republika schopná využít příležitostí, které nabízejí současné rozvíjející se ekonomiky, zejména v Asii. Pokud mají české firmy nadále využívat růstové příležitosti a úspěšně expandovat do zahraničí, musí dojít i k omezení zbytečné byrokratické zátěže.

„Tyto změny by měly být provedeny, když je ekonomika v dobré kondici, a zdá se, že nyní je k tomu vhodná doba. Tyto kroky by napomohly jak zahraničnímu obchodu, tak přílivu zahraničních investic. Pokud má česká ekonomika růst současným tempem i v budoucnu, je nutné zaměřit se na odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Významného rozvoje lze dosáhnout i díky podpoře českého školství, které je bohužel již mnoho let výrazně podfinancované. Klíčovou výzvou pro českou vládu je a bude provádět promyšlenou obchodní a zahraniční politiku – na jedné straně chránit hospodářské zájmy země, ale současně také podporovat iniciativy usnadňující volný obchod a bránit omezování volného trhu,“ uzavírá prof. Ing. Hana Machková, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze.

Témata: ekonomika | hdp | Česko | MoneyMAG.cz

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky