Jste v evidenci na úřadu práce? Na dohodu o provedení práce si již přivydělat nelze

Před novelou zákona o zaměstnanosti platilo, že občané v evidenci na úřadu práce si mohli měsíčně přivydělat polovinu minimální mzdy, ať už v pracovním poměru nebo na některou z pracovních dohod. Na dohodu o provedení práce si již však přivydělat nelze. Jaké další změny přinesla daňová novela zákona o zaměstnanosti?

Úřad práce, ilustrační fotografie
reklama

Účinnost daňové novely nastala 29. července. Jednou z legislativních změn je omezení práce během evidence na úřadu práce, tedy takzvaný výkon nekolidujícího zaměstnání. Lidé vedení v evidenci na úřadu práce si mohou nyní vydělat stále maximálně polovinu minimální mzdy, ale musejí již pracovat pouze na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. „V letošním roce si mohou uchazeči o zaměstnání vedení na úřadu práce vydělat maximálně 5 500 Kč měsíčně, v roce 2018 to bude z důvodu zvýšení minimální mzdy již 6 100 Kč,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Ode dne nabytí účinnosti zákona poběží tříměsíční přechodné období, ve kterém bude práce na dohodu o provedení práce tolerována všem, kteří dohodu podepsali ještě před 29. červencem.

Čistý výdělek je nižší

Z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel, nepřesáhne-li měsíční odměna 10 000 Kč. Většina občanů vedených v evidenci na úřadu práce si tedy přivydělávala na dohodu o provedení práce, přičemž jim nebylo z hrubé odměny odvedeno sociální a zdravotní pojištění. Z hrubé mzdy na pracovní smlouvu se sociální a zdravotní pojištění platí vždy, z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti pak tehdy, je-li měsíční odměna 2 500 Kč a více. „Protože si nyní mohou uchazeči o zaměstnání přivydělat pouze na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, je při stejné hrubé mzdě nebo odměně jejich čistý příjem nižší. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou poté vyšší o 34 %,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Podporu a příjem z nekolidujícího zaměstnání nelze pobírat současně

Během výkonu nekolidujícího zaměstnání nelze pobírat podporu v nezaměstnanosti. V praxi si tedy touto formou přivydělávají zejména uchazeči o zaměstnání, kteří již na podporu nemají nárok z důvodu uplynutí podpůrčí doby. Délka nároku na podporu v nezaměstnanosti se liší dle věku, občané mladší 50 let ji mohou pobírat 5 měsíců, ve věku 50 až 55 let po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let až 11 měsíců. I krátkodobá práce formou nekolidujícího zaměstnání může být přínosná, neboť se může stát odrazovým můstkem pro získání práce na standardní pracovní poměr na plný úvazek. Úřadu práce je nutné výkon nekolidujícího zaměstnání oznámit nejpozději v den nástupu do zaměstnání.

Lepší podmínky u agenturního zaměstnání

Novela zákona o zaměstnanosti zpřísňuje podmínky pro pracovní agentury, které jsou v konečném důsledku výhodné zejména pro agenturní zaměstnance a zodpovědné, legislativu dodržující agentury. Na trhu působí desítky agentur, jež musely nově složit kauci ve výši 500 tisíc Kč, což má pomoci zlepšit postavení kvalitních agentur na trhu a snížit počet těch neseriózních. Agenturní zaměstnávání je pro ekonomiku přínosné a někteří zaměstnavatelé si neumějí během objemových výkyvů zakázek během roku chod firmy bez agenturních zaměstnanců představit. Agenturní zaměstnanci by přitom dle legislativní novely neměli mít horší pracovní a mzdové podmínky než stálí zaměstnanci. Při volbě agenturního zaměstnávání lze během relativně krátké doby vyzkoušet více podobných pracovních pozic ve více firmách a tyto pracovní zkušenosti následně zúročit nejen při výběru zaměstnavatele pro dlouhodobý pracovní vztah, ale mohou být i důležitým faktorem osobního růstu.

Šikovné agenturní zaměstnance si firmy nechávají

Firmy agenturní zaměstnance nejvíce využívají během letních prázdnin, kdy čerpá řada stálých zaměstnanců dovolenou. Výhodou pro firmy využívající agenturní zaměstnávání je skutečnost, že smlouvu s agenturou je možné sjednat na konkrétní dobu, například pouze na několik týdnů. Zpravidla se sice využívá agenturní zaměstnávání u jednodušších pracovních pozic, které lze rychle dobře zvládnout, ale stoupá i poptávka po specifičtějších profesích. „Vzhledem k aktuální nízké nezaměstnanosti se mnohé firmy snaží nejlepší agenturní zaměstnance získat na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky