Ve vedení 67 procent českých firem nejsou žádné ženy

Praha - Ve statutárních orgánech 67 procent českých obchodních společností zcela chybí ženy, ženy převládají pouze ve 14 procentech firem, ve zbývajících 19 procentech je obsazení statutárních orgánů smíšené. Vyplývá to z analýzy společnosti CCB – Czech Credit Bureau zveřejněné ve čtvrtek.

Přitom v současné době činí podíl žen studujících vysokou školu, díky níž mají lepší kvalifikaci pro řízení firem či založení vlastní společnosti, zhruba 60 procent.
 
"Výrazný nepoměr žen a mužů ve vedení společností ukazuje, že ženy stále nemají kvůli tradičnímu pohledu na jejich roli stejné podmínky pro pracovní kariéru jako muži. Předpokládá se, že žena bude doma s dětmi a bude vytvářet rodinné zázemí. I přesto, že muži mají možnost zůstat s dětmi doma, situace v Evropě ani u nás neukazuje, že by v nejbližší době tento trend převážil," prohlásila Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení společnosti CCB - Czech Credit Bureau.
 
Na druhou stranu analýza zjistila, že ve více než 14 procentech společností figurují ve statutárních orgánech samé ženy. Nejvíce subjektů se stoprocentním zastoupením žen je mezi společnostmi s ručením omezeným, což je dáno tím, že tuto právní formu často řídí nebo vlastní pouze jedna osoba.
 
U deseti procent družstev figurují ve statutárních orgánech pouze ženy a ve 38 procentech jsou zastoupeni pouze muži. U společností s ručením omezeným lze nalézt výhradně muže u 72 procent firem. Jakousi výjimku tvoří akciové společnosti, kde je možné ryze mužské vedení nalézt pouze u necelé čtvrtiny z nich.
 
"Za relativně vysokým zastoupením žen u akciových společností stojí patrně skutečnost, že statutární orgány u této právní formy jsou nejpočetnější, což zvyšuje pravděpodobnost, že v nich existuje alespoň jedna žena," poznamenala Kameníčková.

Témata: firmy

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky