Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Zaměření studia a volbu povolání ovlivňují stereotypy a negativní vnímání některých oborů

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Výsledky aktuálního průzkumu společnosti Accenture ukazují, že zaměření studia a volbu budoucího povolání – zejména u dívek – stále velmi ovlivňují stereotypy, negativní vnímání vědeckých a technických oborů a neporozumění jejich možnostem. Například kariéru ve vědě a technice si mladí lidé ve Velké Británii a Irsku představují nejvíce jako „dělání výzkumu“ (52 %), „práci v laboratoři“ (47 %) a „nošení bílého pláště“ (33 %). Studie zjistila, že tyto stereotypní asociace mají spíše dívky než chlapci.

Výsledky výzkumu jsou publikovány v době, kdy společnosti Accenture a Stemettes připravují po celé Velké Británii pořádání každoročních akcí „Dívky a STEM“, určené pro vzbuzení zájmu dívek o vědu, techniku, technologie a matematiku (z angl. STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics). Cílem je ukázat řadu zajímavých a dostupných povolání v těchto oborech.

Výzkum společnosti Accenture provedený mezi více než 8500 mladými lidmi, rodiči a učiteli odhalil některé z bariér, které dívkám brání, aby se věnovaly předmětům a povoláním v oborech STEM. Bylo zjištěno, že více než třetinu mladých lidí (36 %) studium v oborech STEM odradilo, protože jim nebylo jasné, jaká povolání tyto předměty představují. Více než polovina rodičů (51 %) a 43 % učitelů se shodlo na tom, že studentům chybí porozumění tomu, jaké kariérní možnosti obory STEM vůbec poskytují.

Výzkum také prokázal genderové stereotypy a předsudky, které se vztahují k předmětům STEM. Téměř třetina (32 %) mladých lidí si myslí, že tyto předměty si zvolí více chlapců než dívek, protože více odpovídají „mužským“ profesím nebo pracovním místům. Dojem, že předměty z oborů STEM jsou pouze pro chlapce, je hlavním důvodem, proč si učitelé myslí, že si ve škole tyto předměty vybírá jen málo dívek. Kromě toho více než polovina rodičů (52 %) a učitelů (57 %) přiznává podvědomé stereotypy v předpokladech pro obory STEM, a více než polovina (54 %) učitelů tvrdí, že znají případy, kdy dívky ve škole skončily s předměty z těchto oborů kvůli nátlaku rodičů. 

Prokazatelný je také rozdíl ve vnímání oborů STEM dívkami a chlapci - zejména dívky je vidí jako „akademické“ a „nudné“. Závěru průzkumu také poukazují na významný pokles obliby tradičních předmětů STEM, jako je matematika a informatika, u dívek po nástupu na střední školu. Ve věkové skupině 7-11 let 50 % dívek popisuje tyto předměty jako zábavné a příjemné, ale to se výrazně mění na 31 % a 36 % ve věkové skupině 11-14 let.

„Náš výzkum zdůrazňuje, jak apriorní představy o tom, co obnášejí profese v oborech STEM, mohou mařit zájem mladých lidí, zejména dívek,“ uvedl Paul Daugherty, ředitel pro technologie a inovace společnosti Accenture. „Pedagogové, rodiče a vlivní představitelé obchodu a technologií musejí nalézt kreativní cesty, jak u dívek od mládí do rané dospělosti vyvolat a udržet nadšení pro obory STEM. Musíme jim ukázat, že vzdělávání v těchto oborech je může připravit na povolání budoucnosti a otevřít jim dveře k zajímavé kariéře v téměř všech průmyslových odvětvích.“

„Angažovanost dívek v oborech STEM jasně slábne, když dosáhnou věku, kdy začínají uvažovat o výběru předmětů a o budoucí kariéře,“ řekla Emma McGuigan, senior ředitelka pro technologie ve společnosti Accenture ve Velké Británii a Irsku. „Musíme to řešit tím, že budeme vyvolávat a udržovat zájem dívek o obory STEM od raného věku. Musíme rozšiřovat vnímání těchto oborů, narušovat tradiční stereotypní představy a ukazovat, jak vypadá profese nebo osoba, která pracuje v oborech STEM. Větší zastoupení dívek ve STEM profesích nám pomůže nejen k tomu, abychom řešili nedostatek talentů ve vědě a technice, ale umožní nám také vytvářet rozmanitější pracovní kolektivy, které lépe reprezentují reálný svět, ve kterém žijeme.“

Akce ´Dívky a STEM´ pořádané společnostmi Accenture a Stemettes zahrnují řadu inspirativních rozhovorů a interaktivních workshopů a budou reflektovány po celém světě v kancelářích společnosti Accenture ve Francii, Indii a USA. Ve Velké Británii se stovky dívek připojí k účastníkům ze svých školních lavic přes živé video pomocí aplikace Periscope.

Na akcích ve Velké Británii vystoupí mluvčí, jako např. Dr. Raeanne Miller, která je jednou z pouhých 78 žen na celém světě, které byly vybrány na expedici na Antarktidu, a Sheila Kanani, která je vedoucí pracovnicí pro vzdělávání, výzkum a diverzitu v Královské astronomické společnosti. Dívky se také zúčastní školení kódování vedených společností Stemettes, kde budou pomocí technologie internetu věcí nástroje AppShed vytvářet aplikace, které mohou ovládat elektronická zařízení kdekoli na světě. Účastnice se také zúčastní workshopu virtuální reality (VR) s Hammerhead, kde si vyslechnou některé z tvůrců VR her, než budou moci nabídnout své vlastní nápady v oblasti VR odborníkům z tohoto odvětví. Další kurzy budou zahrnovat 3D tisk, ukázky vytváření kybernetických bezpečnostních systémů a workshop v oblasti forenzního uplatnění vědy, na němž dívky prozkoumají vědecké metody a strategie používané při vyšetřování na místě činu.

Témata:  studenti školství práce

Aktuálně se děje

9. července 2024 11:05

8. července 2024 10:28

České stavebnictví se propadá. Ničí ho přílišná byrokracie

„Stavět v České republice je drahé, zdlouhavé a administrativně náročné. To může odrazovat velké zahraniční investory i české domácnosti, aby se pouštěli do nových projektů. Navíc stavebnictví nadále zatěžují stále relativně vysoké úrokové sazby a nedostatek pracovních sil,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Komentář

Daří se vládě ozdravovat veřejné finance? Detailní pohled na čísla

Hospodaření státního rozpočtu – tedy to, za které odpovídá vláda – bylo letos v prvním pololetí nejlepší od roku 2019. Pololetní schodek vládního hospodaření je totiž nominálně nižší než v letech 2020 až 2023, necelých 180 miliard korun. Přesto veřejný dluh narůstá za vlády premiéra Petra Fialy zhruba stejně rychle jako za covidu. I když mezitím stouply daně a odvody, nejen v rámci konsolidačního balíčku. Jak to jde dohromady? A plní současná vláda svůj předvolební slib konsolidace veřejných financí?