EET: Na rozsudek je brzy, čísla zatím nesedí

MF ČR se ještě v lednu pochlubilo, že zavedení EET způsobilo dvojnásobný nárůst vykazovaných tržeb v sektoru restauračních služeb a hotelů (sektorová klasifikace CZ-NACE 55 a 56).  Ačkoliv tento výpočet byl založen na vzorku, o kterém lze říct pouze to, že byl velikostí (1600 podniků) ze statistického hlediska dostatečný, a to, zda byl reprezentativní i svou strukturou říct nelze, pádný argument do debaty o smyslu a efektivitě EET to určitě je.

Placení, tržby, ilustrační foto
reklama

Je však (zatím) jediný. Data v uplynulých dvou týdnech totiž tvrzení MF ČR o vpravdě fenomenálním růstu tržeb zpochybňují.

Právě zveřejněné prosincové maloobchodní tržby totiž sice také ukazují na skok v tržbách v sektoru restaurací a hotelů (o 15,7 % r/r oproti růstu o 7,1 % r/r v listopadu), primárně díky sektoru stravování (+18,3 % r/r vs. 7,5 % v listopadu). Tento růst však byl hnán primárně zvýšením cen v restauracích: reálný růst v subsektoru stravování byl v prosinci „jen“ 8,2 % oproti +5 % v listopadu. Je pravdou, že maloobchodní data jsou zjišťována na základě statistického zjišťování, tj. v zásadě na dobré vůli reportujícího subjektu, ovšem pokud skutečně subjekty díky EET přiznaly Ministerstvu financí dvounásobné tržby, proč by nevyplnily ve stejném duchu i dotazník SP 1–12 Českého statistického úřadu, ze kterého se tržby dovozují? Je také pravda, že EET cílí na hotovostní transakce a není tedy zcela srovnatelná s tržbami dle ČSÚ, diskrepance je však nevysvětlitelně velká.

Vedle toho celostátní inkaso DPH vzrostlo v lednu o 4,3 % r/r (1,7 mld. Kč).  Růst tržeb včetně aut, ale bez sektoru ubytování a restauračních služeb (což představuje cca 87% tržeb) však nejspíš i v lednu, za který ještě maloobchodní data nejsou, pokračoval nominálním tempem kolem 6 % r/r jako poslední dva roky. Takový růst by však měl přispět k meziročnímu růstu inkasa DPH o cca. 2,5% bez ohledu na vývoj v sektoru CZ-NACE 55–56.

Zatřetí, sektor stravování (CZ-NACE 56) má v celkových tržbách váhu zhruba 10 %, sektor ubytování (CZ-NACE 55) pak asi 3 %. Zdvojnásobení tržeb v restauracích a hotelích by pak i za poklesu DPH na stravu v restauraci z 21 % na 15 % mělo vést k růstu inkasa DPH v této části tržeb o 55 %, tj. o zhruba o 7 % (55 %*0,13) na úrovni inkasa DPH plynoucího z plnění zahrnutých v maloobchodních tržbách. Protože nominální spotřeba domácností je cca. 2100 mld. Kč (ignorujíc spotřebu osvobozenou od DPH), dopad na celostátní agregátní inkaso DPH by měl být zhruba dalších 3,5 %.

Jinými slovy, jenom ekonomika a zdvojnásobení tržeb v sektorech CZ-NACE 55 a 56 by měly inkaso DPH zvednout o cca. 6 %. A to nemluvíme o tom, že v růstu inkasa DPH má být vidět i – dle tvrzení MF ČR – pozitivní vliv kontrolních hlášení na výběr daně ani o tom, že část spotřeby domácností (cca 1100 mld. Kč) nezahrnutá v maloobchodních tržbách také meziročně nestagnovala (a tedy inkaso DPH rostlo).

Zatím ta čísla jednoduše nesedí. S finálním soudem si však počkejme na alespoň půlrok dat. Informoval Martin Lobotka, hlavní analytik Conseq Investment Management a.s.

 

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky