Až třetina rodin má finanční problémy

V současnosti má více než třetina rodin (37 procent) finanční problémy, v porovnání s rokem 2010 se situace rodin v tomto ohledu nezhoršila, ale ani nezlepšila. Vyplývá to z průzkumu Střediska empirických výzkumů (STEM) zveřejněného ve středu.

STEM se v průzkumu zaměřil několik otázek na subjektivně hodnocenou finanční situaci českých rodin. Více než třetina dotázaných například uvedlo, že jejich rodina má v současné době finanční problémy. V porovnání s výzkumem na podzim loňského roku nedošlo v této otázce k žádné změně.
 
Na otázku, zda je domácnost dotyčných občanů poměrně dobře finančně zajištěna, odpověděla souhlasně téměř polovina respondentů. Z dlouhodobé perspektivy jde podle střediska o celkem stabilní ukazatel, po nárůstu v roce 2007 se podíl dobře finančně zajištěných domácností pohyboval kolem hranice 50 procent. Aktuální průzkum zaznamenal pokles o pět procent oproti loňskému roku.
 
Finanční situaci domácnosti lépe hodnotí lidé s vyšším vzděláním, především vysokoškoláci, dále také podnikatelé, živnostníci a studenti. Lidé různého věku se v hodnocení finančního zajištění domácnosti neodlišují. Podle očekávání jsou rozdíly v této otázce mezi lidmi, kteří oceňují různou částkou svůj majetek. Vyšší hodnota majetku znamená také zvyšující se míru spokojenosti s finančním zajištěním domácnosti. Avšak i mezi lidmi, kteří oceňují svůj majetek částkou nižší než 300 tisíc korun, je čtvrtina těch, kteří považují svou domácnost za dobře finančně zajištěnou.
 
Z kombinace odpovědí na obě otázky pak plyne, že dvě pětiny českých rodin celkově nemají vážnější problémy a jsou slušně finančně zajištěny. Naopak třetina dotázaných pociťuje ve finanční oblasti nedostatek.
 
Výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil 7. – 15. října 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1277 respondentů.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky