Exekutoři proti teritorialitě: Vyjádření k chystané novele exekučního řádu

Ministerstvo spravedlnosti ČR ve čtvrtek představilo zásadní změny, které připravuje v rámci novely exekučního řádu. Názorové uskupení Exekutoři proti teritorialitě, které sdružuje na dvě desítky převážně větších exekutorských úřadů, považuje za nezbytné se k těmto změnám vyjádřit. 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
reklama

Jednou z nejdiskutovanějších změn je koncentraci exekucí vedených proti jednomu dlužníkovi pod jednoho soudního exekutora. Tato změna vzbuzuje na jedné straně pozitivní reakce, jelikož by mělo dojít ke snižování nákladů na exekuční řízení. Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, který působí v Litoměřicích a je jedním z mluvčích platformy Exekutoři proti teritorialitě, ale upozorňuje na nekoncepční nastavení tohoto návrhu, a navíc na zcela neočekávané a náhlé zavedení místní příslušnosti.

„Ačkoliv ministerstvo spravedlnosti dříve i na základě vlastní analýzy tvrdilo, že zavedení místní příslušnosti není na programu dne, tak z ničeho nic vložilo princip teritoriality do přechodných ustanovení k aktuální novele exekučního řádu. Tato ustanovení se vztahují k tomu, jak bude nakládáno s již probíhajícími exekucemi ve vztahu k novému pravidlu, že vícečetné exekuce bude řešit pouze jeden exekutor. Když totiž soudní exekutor dostane na stůl exekuci, u které zjistí, že už jsou vůči dlužníkovi vedena jiná řízení z období před účinností novely exekučního řádu, musí tuto novou exekuci předat soudními exekutorovi, který je dlužníkovi nejblíže. V okrese, v kraji, v nejbližším kraji a tak dále. To není nic jiného než zavedení místní příslušnosti,“ vysvětluje Ondřej Mareš a dodává, že se to bude týkat desítek i stovek tisíc případů. „Přinese to přesně ta negativa, na která dlouhodobě
u teritoriálního principu upozorňujeme, tedy nemožnost věřitele vybrat si soudního exekutora a pokles vymahatelnosti,“ dodává Mareš. Teprve u vícenásobných exekucí vzniklých po účinnosti novely nebude rozhodovat vzdálenost exekutora od dlužníka, ale exekuce půjdou za soudním exekutorem, který řeší první dlužníkovu exekuci.

Jako velmi problematickou vidí Exekutoři proti teritorialitě také zastavování dva roky běžících exekučních řízení. „Na jedné straně tento krok přinese pozitiva, jelikož v současnosti tu máme velké množství exekucí, které jsou jednoznačně nevymahatelné, ale musíme je stále řešit. Druhá věc ale je, že mnoho exekucí se nakonec dotáhne do úspěšného konce po třech, čtyřech nebo i více letech. Pokud by novela vstoupila v platnost, tak pro některé věřitele může být zaplacení zálohy po dvou letech řízení tak, aby se exekuce mohla řešit dál, odrazující a demotivační. Pak dojde k tomu, že nebudou řešeny exekuce, které by za současného stavu mohly být vyřešeny, i když za delší dobu. Nejsem si jistý, že je toto v souladu s právem věřitele na splacení jeho pohledávek,“ předkládá své výhrady soudní exekutor Mgr. René Mohyla, další z představitelů platformy.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky