5 tipů, na co si dávat pozor při výstavbě a rekonstrukci střechy

Loni se v České republice stavělo nejvíce za posledních šestnáct let. Dokládá to meziroční přehled Českého statistického úřadu. Kromě výstavby nových nemovitostí se lidé často uchylují také k rekonstrukci původních objektů, z velké části střech. Při výstavbě i rekonstrukci střechy hrají velkou roli legislativní nařízení, ale také technické a bezpečnostní požadavky.

Ilustrační fotografie
reklama

Tip číslo 1 – Zajistěte dostatečné odvětrávání

Při výstavbě či rekonstrukci střechy je nutné zohlednit především klimatické vlivy, jako jsou teplota a vlhkost vzduchu, sluneční záření, zatížení větrem nebo intenzita atmosférických srážek. „Střešní konstrukce musí být dostatečně větraná, buď za pomoci půdního prostoru, nebo dvouplášťového systému. Díky tomu zajistíte snadné odpařování vodních par, zamezíte vzniku korozí, plísní a navlhávání okolního prostoru,” vysvětluje Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga, která vyrábí a instaluje lehké ocelové krytiny a střešní doplňky. Princip dvouplášťového systému spočívá ve vytvoření mezery mezi podkladem střešní krytiny a vlastní izolací. Prostor větrané mezery by neměl být menší než 4 centimetry, u nižších sklonů střechy je třeba počítat s větší mezerou zhruba od 8 do 15 centimetrů.

Tip číslo 2 – Snižte energetické výdaje

Funkční střecha musí odvádět vlhkost a také co nejvíce snižovat energetické výdaje. Jako ochrana proti vlhkosti se využívá difuzní fólie, která propouští páru ze spodních vrstev nahoru a zároveň zamezí vodě dostat se zpět. „Jako tepelná izolační vrstva slouží minerální tepelná izolace, vláknité desky, polystyrén, pěnové sklo nebo lehčený beton. Oblíbené jsou sendvičové panely,” uvádí Nikodým.

Tip číslo 3 – Vyberte vhodnou krytinu

Při volbě střechy lze vybírat ze dvou variant – plochá nebo šikmá. Výběr záleží na záměru architekta, finančních možnostech i rázu okolní krajiny. Při volbě střešní krytiny rozhoduje řada pravidel, jako je druh stavby, lokalita a pro ni charakteristické atmosférické podmínky, typ a tvar střešní konstrukce i finanční stránka. Na výběr je z několika variant. Tou nejoblíbenější jsou stále pálené tašky, které jsou ale nevhodné pro střechy, jejichž sklon je menší než 20 stupňů. „Pro střechy s nízkým spádem i šikmé střechy je přitom velmi vhodná také plechová krytina, která nosnou konstrukci nezatíží tolik jako jiné typy pláště. Má totiž až desetkrát nižší hmotnost. Hodí se především do náročnějších klimatických podmínek, například s většími srážkami či větrem, protože jsou vyráběny z oceli a díky ochranné lakované vrstvě a zinkové nebo hliníkozinkové vrstvě odolají a zajistí dlouhou životnost,” doplnil Jaroslav Nikodým ze společnosti Borga.

Tip číslo 4 – Nezapomeňte na estetickou funkci

Výstavba či rekonstrukce střechy je finančně náročná, proto je potřeba pečlivě promyslet každý krok. Mnoho lidí se zaměřuje na technické a funkční požadavky, ale zapomínají na estetickou funkci, kterou střechy jednoznačně plní. Současný trh nabízí široké množství barevných provedení i tvarů vybrané krytiny. Vzhled střechy by měl zohledňovat nejenom celkový vzhled domu, ale také okolní krajiny. Některé obce proto regulují výstavbu či rekonstrukci střech rodinných domů tak, aby nenarušovaly ráz konkrétní ulice.

Tip číslo 5 – Legislativa a normy

Norma

Rok

Co stanovuje?

ČSN 73 1901

2011

Zásady a principy návrhu střech zejména nových objektů.

ČSN 73 3610

2008

Navrhování klempířských konstrukcí z hliníku, olova, zinku, oceli a dalších korozivzdorných materiálů.

ČSN P 73 0600, 0606

2000

Hydroizolace staveb.

ČSN 73 0540

2011

Tepelná ochrana budov.

ČSN EN 12056

2001

Požadavky na odvádění dešťových vod ze střech.

ČSN 73 0802

2009

Základní požární norma pro stavby a rekonstrukce nevýrobních objektů.

Při výstavbě či rekonstrukci zastřešení rodinného domu nebo rekreačních objektů je nezbytné vzít v potaz tuzemské a evropské zákony, předpisy a normy. České stavebnictví se řídí především základním ustanovením ČSN 73 1901 o navrhování střech z roku 2011, které stanovuje zásady a principy návrhu střech zejména nových objektů. Částečně se jej lze ale držet také při rekonstrukci střechy, aby byla zajištěna ochrana konstrukce, ochrana prostředí před vodou a aby bylo přiměřeně zajištěno vnitřní prostředí. Důležitým právním předpisem je také norma ČSN 73 3610 o navrhování klempířských konstrukcí z roku 2008, která upřesňuje požadavky pro navrhování a použití prvků a konstrukcí z hliníku, olova, zinku, oceli a dalších korozivzdorných materiálů. Při práci stavbařů nechybí ani normy ČSN P 73 0600 a 0606 z roku 2000 týkající se hydroizolace staveb, ČSN 73 0540 o tepelné ochraně budov z roku 2011 a v neposlední řadě také norma ČSN EN 12056 z roku 2001, která zahrnuje požadavky na odvádění dešťových vod ze střech. Opominout nelze ani zásady požární bezpečnosti, které stanovují mnoho podrobných předpisů, jedním z nich je také norma ČSN 73 0802 z roku 2009, která je základní požární normou pro stavby a rekonstrukce nevýrobních objektů. Norma podrobně určuje požární bezpečnost stavebních objektů, únikové cesty, dělicí konstrukce a další pravidla, která je třeba dodržovat při stavbě i rekonstrukci.

Témata: bydlení
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky