Jaké jsou životní podmínky a příjmy českých domácností? ČSÚ zahajuje šetření

Český statistický úřad zahajuje pravidelné šetření životních podmínek a příjmů domácností. Terénní zjišťování bude jako každoročně probíhat na území všech krajů, a to od 6. února do 5. června. Odborně proškolení zaměstnanci ČSÚ navštíví celkem 11 tisíc domácností.

Ilustrační fotografie
reklama

Cílem šetření, které probíhá formou osobního rozhovoru respondentů s tazateli ČSÚ, je získat aktuální data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel České republiky. „Výsledky jsou velmi cenným a hojně využívaným zdrojem informací o změnách ve složení domácností a o výši a struktuře jejich příjmů. Ukazují ale i vývoj podílu populace ohrožené chudobou a sociálním vyloučením,“ vysvětluje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Na národní úrovni se výsledky uplatňují mimo jiné při přípravě nástrojů sociální politiky státu a jsou jedinečným podkladem pro hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů. Umožňují rovněž mezinárodní srovnání, jelikož do šetření je zapojeno 32 evropských zemí.

Šetření Životní podmínky se koná pravidelně. Naposledy proběhlo na jaře 2015. „Podle jeho předběžných výsledků se příjmová situace českých domácností nadále zlepšuje. Čisté příjmy na osobu se v roce 2014 oproti předchozímu roku průměrně zvýšily o 4 900 Kč, a dosáhly tak 158 200 Kč,“ uvádí Michaela Brázdilová z ČSÚ. Po očištění o průměrnou míru inflace za rok 2014 představoval tento růst reálné zvýšení příjmů meziročně o 2,8 %.

Míra ohrožení příjmovou chudobou se vloni meziročně mírně zvýšila na 9,8 %. Tento nárůst byl způsoben posunem hranice ohrožení příjmovou chudobou, která automaticky zohledňuje nárůst mediánu příjmů. Konkrétní hranice ohrožení příjmovou chudobou představovala např. pro jednotlivce 10 240 Kč/měsíc, pro dvojici dospělých 15 359 Kč/měsíc, pro jednoho rodiče s dítětem mladším 13 let 13 331 Kč/měsíc a pro partnery se dvěma dětmi mladšími 13 let 21 503 Kč/měsíc.

Míra materiální deprivace, měřená podílem osob, jejichž domácnosti si z finančních důvodů nemohou dovolit nejméně 4 z 9 níže uvedených položek, se v roce 2015 meziročně snížila o 1,5 procentního bodu na hodnotu 5,2 % osob: 

Položka

Podíl osob z populace

Neočekávaný výdaj ve výši 9 700 Kč

35,9 %

Týdenní dovolená

32,3 %

Jíst maso obden

11,1 %

Auto

8,5 %

Dostatečně vytápěný byt

4,9 %

Platit různé pravidelné platby a splátky

4,5 %

Pračka

0,4 %

Telefon

0,2 %

Barevná televize

0,1 %

Domácnosti s alespoň 4 položkami

5,2 %

Ke zlepšení životních podmínek českých domácností přispěl i pokles počtu domácností s nízkou pracovní intenzitou, ve kterých v roce 2015 žilo téměř o 60 tisíc osob méně než v roce předchozím.

Podle evropského souhrnného indikátoru, který kombinuje všechna tři výše popsaná hlediska životní úrovně domácností, došlo k poklesu míry ohrožení chudobou a sociálním vyloučením meziročně o 1,2 procentního bodu. V roce 2015 dosahovala úrovně 13,7 % osob. Česká republika si tak stále drží pozici mezi zeměmi s nejnižší hodnotou tohoto indikátoru v rámci EU.

Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky