Marksová: Centrum Kociánka rušit nebudeme

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová přijela za uživateli brněnského Centra Kociánka. Setkala se i s jejich rodiči a opatrovníky. Ujistila všechny přítomné, že Centrum poskytující sociální služby bude zachováno a popsala záměry ministerstva, jak zlepšit kvalitu péče o zdejší klienty a efektivněji směřovat peníze na skutečně potřebné a využívané sociální služby. Ministryně se rovněž postavila za současné vedení Centra, které podle ní napravuje chyby bývalého vedení zařízení, včetně nedostatečné kontroly ze strany bývalého vedení Ministerstva práce a sociálních věcí, informuje MPSV.

Michaela Marksová
reklama

„Ministerstvo práce a sociálních věcí nemělo a nemá v úmyslu rušit Centrum Kociánka,“ uvedla na úvod své návštěvy ministryně Marksová.

MPSV se snaží ve svých zařízeních stále častěji uplatňovat principy deinstitucionalizace a humanizace stávajících služeb. Tedy poskytování sociálních služeb potřebným osobám takovým způsobem, aby mohli co nejvíce času trávit ve svém přirozeném prostředí, tj. doma, s rodinou nebo přáteli. Mezi tyto služby patří na Kociánce například odlehčovací služba, denní stacionář a chráněné bydlení. Všechny tyto aktivity samozřejmě musí být realizovány za souhlasu klientů sociálních služeb, a ne proti jejich vůli. „Jediným důvodem, proč byla zastavena práce na rozvojových plánech u všech zařízení spadajících pod gesci MPSV, bylo nové nastavení koncepčního rozvoje,“ uvedla ministryně. Ani v jedné ze šesti pracovních verzí rozvojového plánu Centra Kociánka se nikdy neuvažovalo o jeho zrušení. MPSV chce podporovat efektivní financování skutečně potřebných sociálních služeb. Ministryně se také ohradila proti mylnému a účelovému výkladu materiálu, který byl pouze výstupem evropského projektu hodnocení zařízení.

Michaela Marksová také informovala všechny přítomné o průběhu jednání s Ministerstvem zdravotnictví týkající se zajištění rehabilitační péče. Hovořila i o intenzivně probíhajících jednáních s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o nastavení spolupráce asistenta pedagoga a osobního asistenta. Věnovala se i otázce provozování další služby, která byla v minulosti v Centru Kociánka zajišťována v rozporu se zákonem o sociálních službách, denním stacionáři pro děti, který nahrazoval neexistující školní družinu. V Centru se také podařilo nasmlouvat a zajistit lékaře, kteří jsou v zařízeních sociálních služeb velkým nadstandardem, zvláště ve velkých městech jako je Brno.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky