Uchazečům o práci vadí diskriminace v inzerátech

Celkem 73 procent uchazečů o práci vnímá diskriminaci v inzerátech, dvěma třetinám vadí. Vyplývá to z průzkumu společnosti LMC, o kterém firma informovala v úterý.

reklama

Společnost uskutečnila letní průzkum mezi firmami a uchazeči o zaměstnání. Ve výsledcích kontrastují rozdílné pocity na obou pólech pracovního trhu. Zatímco plných 73 procent uchazečů uvádí, že se v pracovní inzerci už někdy setkali s diskriminačním charakterem požadavků na určitou pozici, většina firem (56 procent) soudí, že obsah všech svých inzerátů tvoří velmi pečlivě ve snaze vyhnout se jakýmkoliv nepovoleným omezujícím kritériím.
 
Možné nedostatky ve znění inzerátů naopak připustilo 38 procent zaměstnavatelů. Ti se vyjádřili ve smyslu, že vědomě nikoho při sestavování nabídek nediskriminují, nicméně v jejich znění mohou možná mít jisté rezervy. Pouze šest procent zaměstnavatelů uvedlo, že případnou diskriminaci v pracovní inzerci vůbec neřeší.
 
„Řada zadavatelů inzerátů si ani není vědoma, že některé z běžně používaných formulací mohou být nejen nešťastné, ale i v přímém rozporu se zákonem. Mezi nejčastěji uváděná diskriminační kritéria v inzerátech patří věk, pohlaví, příslušnost či zdravotní stav uchazečů,“ uvedl Tomáš Ervín Dombrovský, mluvčí společnosti LMC, která provozuje pracovní portály Jobs.cz a Prace.cz.

„Rozhodli jsme se proto navázat spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv, jejímž prvním výsledkem je vydání názorného průvodce férovým náborem, který firmám usnadňuje orientaci v této problematice,“ dodal.
 
Doplňující šetření mezi uchazeči o zaměstnání dokládá, že rozvoj pracovního trhu v této oblasti by neměl být opomíjen. Bezmála dvě třetiny (60 procent) respondentů se shodují, že přítomnost diskriminačních kritérií v pracovní inzerci je velmi nepříjemná a zaměstnavatelé by se jí měli snažit vždy vyhnout. Celkem 18 procent uchazečů naopak uvádí, že omezující požadavky v inzerátech nevnímají negativně, protože firmy mají nárok upřesnit své představy o potenciálních zaměstnancích. Pro 20 procent lidí je omezení v inzerátech přijatelné, pokud se nejedná o přehnanou a do očí bijící formu diskriminace. Pouhá dvě procenta respondentů nemají na tuto problematiku názor.

Témata: nezaměstnanost

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky