Platební morálka českých firem se zlepšila. Nebezpeční ale stále hrozí

Pohledávky jsou v České republice propláceny dříve. Zatímco v posledním kvartálu 2013 byly v tuzemsku faktury financované prostřednictvím faktoringu zinkasovány v průměru za 77 dní, na začátku letošního roku to bylo přibližně 67 dní. Česká republika však v tomto ohledu stále patří mezi nejhorší v regionu. Vyplývá to z výzkumu a údajů společnosti Bibby Financial Services.

Na snížení inkasní doby se pozitivně projevuje především oživení finančních toků v ekonomice a zvyšující se dostupnost provozního kapitálu. I přes pozitivní trend je průměrná doba splatnosti stále vysoká. „V našem portfoliu se zkrátila platební morálka o deset dní, ale stále se bavíme o lhůtách 65 až 70 dní. Obecně jsou firmy schopné ustát 30 až 40 dní, aby pokryly své dodavatele a vstupy. Pokud je doba splatnosti delší, je to pro firmy velmi obtížné,“ upozornil Michal Gabriel, ředitel společnosti Bibby Financial Services, která se specializuje na factoring, tedy financování krátkodobých pohledávek.

Zatímco v České republice dochází k inkasu v průměru deset dní po původním datu splatnosti, naopak v Německu dva dny před touto lhůtou. I z těchto důvodů roste v tuzemsku obliba financování provozu prostřednictvím faktoringu. „V našem případě je to naprosto standardní řešení, protože splatnost 60 nebo 90 dní je pro nás neúnosně dlouhá. Víceméně všechny lhůty nad 45 dní řešíme faktoringem,“ uvedl David Novák, jednatel společnosti V Y D R U S, s. r. o.

Řada firem se tak může kvůli nedostatku provozního kapitálu dostat na pokraj existence. „Nedávným příkladem jsou autodopravci. Před několika lety se museli vypořádat s navýšením mýtného a cen pohonných hmot. Poté nastala ekonomická recese a většina jejich dodavatelů, například pohonných hmot, výrazně snížila otevřené dodavatelské úvěry,“ uvedl Michal Gabriel. Spediční firmy musely nabídnout svým odběratelům třiceti až šedesátidenní lhůtu splatnosti, na druhé straně se jim takřka ze dne na den zkrátila splatnost na vstupech. Z toho důvodu řada autodopravců a speditérů zkrachovala a došlo ke značné konsolidaci trhu.

Situace však není příznivá ani pro exportéry. U odběratelů ze zemí Západní Evropy nebývají faktury uhrazeny včas téměř ve čtyřiceti procentech případů. Tři procenta z B2B (business-to-business) pohledávek dokonce nejsou inkasovány vůbec, což představuje více než třetinu faktur, které překročí dobu splatnosti 90 dní. Vzhledem k politické krizi na Ukrajině se navíc předpokládá pokles ekonomického růstu ve východní Evropě, což v letošním roce pravděpodobně způsobí nárůst nedobytných pohledávek.

Témata: firmy | neplatiči

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky