Blýská se na lepší časy? Češi tvrdí, že finanční situace jejich domácnosti se výrazně zlepšila

Téměř polovina občanů (46 %) se domnívá, že česká ekonomika je ve stejné situaci jako před rokem, dvě pětiny lidí (42 %) si myslí, že se stav české ekonomiky zhoršil. Ve výhledu na příští rok čeká opět téměř polovina občanů (45 %) neměnnou situaci, třetina (32 %) předpokládá zhoršení a čtvrtina (23 %) naopak zlepšení ekonomické situace. Zhoršení finanční situace vlastní domácnosti za poslední rok konstatovala třetina lidí (34 %), polovina uvedla, že se situace nezměnila (53 %) a desetina označila vlastní finanční situaci za lepší. Podobné je rozložení názorů na vývoj finanční situace vlastní domácnosti v příštím roce. Ve sledovaných otázkách došlo jak k výraznému posílení příznivých hodnocení minulého roku, tak k posílení optimismu do budoucna. Informuje průzkum STEM.

660

STEM dlouhodobě sleduje, jak hodnotí občané vývoj české ekonomiky a situaci vlastní domácnosti a ptá se i na to, s jakým trendem počítají v následujících 12 měsících. V loňském roce panovala mezi lidmi výrazná skepse jak při zpětném hodnocení, tak při výhledech do budoucna. Aktuální výzkum však již ukazuje změnu postojů, zvláště v hodnocení celkové ekonomické situace v ČR.

V odpovědích na otázku zjišťující hodnocení ekonomického vývoje v České republice za posledních dvanáct měsíců je poměrně vyrovnaný podíl těch, kteří se domnívají, že ekonomická situace zůstala stejná (46 %), s podílem těch, kteří si myslí, že se situace zhoršila (42 %). Hodnocení finanční situace vlastní domácnosti je mírně pozitivnější, více než polovina dotázaných občanů uvedla odpověď „zůstala stejná" (53 %), třetina zvolila odpověď „trochu se zhoršila" nebo „velmi se zhoršila" (36 %). Zhruba desetina dotázaných se domnívá, že se celková ekonomická situace i finanční postavení jejich domácnosti zlepšily.

V dlouhodobé časové řadě STEM od roku 1993 jsou patrné propady a následné růsty podílů pozitivních názorů na celkovou ekonomickou situaci v České republice. Jasně patrná je krize roku 1997 a situace kolem pádu druhé Topolánkovy vlády na jaře 2009 (podíl názorů, že se ekonomika zlepšila nebo zůstala stejná, se snížil o 45 %).Hodnocení finanční situace domácnosti je stabilnější, ovšem i zde bylo od roku 2009 patrné oslabování pozitivních názorů na situaci.

Jak již naznačuje předchozí graf, aktuální výzkum ukázal obrat ve veřejném mínění. Oproti výzkumu před rokem se podíl názorů, že celková ekonomická situace zůstala stejná, zvedl o 20 %, a podíl názorů, že se zlepšila, o 8 %. Naopak podíl názorů, že se česká ekonomika zhoršila, se snížil o 28 %. Zpětný pohled na finanční situaci domácností respondentů rovněž ukazuje zlepšení situace, i když ne tak výrazné jako v hodnocení ekonomiky celkově. Podíl názorů, že se finanční situace domácnosti zhoršila, se snížil o 14 %. Podíl těch, kteří považují finanční situaci domácnosti za stejnou jako před rokem, se zvýšil o 11 %.

Ve vyhlídkách na příštích 12 měsíců v české ekonomice očekává třetina občanů zhoršení situace, téměř polovina lidí neměnnou situaci a čtvrtina dokonce čeká, že se ekonomická situace ČR zlepší. V hodnocení budoucnosti finanční situace domácnosti převládá mezi lidmi názor, že zůstane stejná (zastává jej mírně nadpoloviční většina dotázaných). Pesimisty v hodnocení perspektiv vlastní finanční situace je třetina občanů (podobně jako v případě hodnocení budoucnosti české ekonomiky). Naopak zlepšení finanční situace domácnosti čeká pouze zhruba desetina lidí.

Časová řada STEM ukazuje, že pozvolné zvyšování podílu optimistických výhledů na budoucnost české ekonomiky a budoucnost domácností respondentů od roku 2011 se aktuálním průzkumem „urychlilo", zvláště v případě ekonomiky celkově.

Konkrétně od posledního průzkumu zjišťujeme, že se podíl těch, kteří do budoucna čekají zhoršení stavu české ekonomiky, snížil o 26 % a vyrovnanými hodnotami procentních bodů se zvýšily podíly těch, kterých čekají zlepšení (o 14 %) nebo neměnnou situaci (o 12 %). Rovněž ve výhledech na budoucnost finanční situace domácnosti jsou lidé optimističtější než vloni. Podíl názorů, že se finanční situace domácnosti zhorší, se snížil o 11 %. Podíl těch, kteří se domnívají, že situace jejich domácnosti zůstane stejná, se zvýšil o 8 %.

Příznivý pohled na minulost a budoucnost české ekonomiky i finanční situace domácnosti je častější u občanů s vyšším vzděláním, materiálně lépe situovaných osob. V uvedených skupinách je rovněž výraznější změna k optimističtějším hodnocením ekonomických otázek (např. mezi lidmi s vysokoškolským diplomem klesl od roku 2013 podíl odpovědí, že se česká ekonomika zhoršila, o 40 %, zatímco mezi lidmi se základním vzděláním šlo o pokles o 18 %).

Pokud otázky na očekávání vývoje naší ekonomiky a finanční situace vlastní domácnosti zkombinujeme, můžeme rozdělit populaci na čtyři skupiny:

1) jako „optimisty" lze označit lidi, kteří očekávají zlepšení české ekonomiky i finanční situace vlastní domácnosti anebo zlepšení v jedné z oblastí a neutrální vývoj v druhé,

2) „nerozhodní" buď v obou otázkách předpokládají, že se situace nezmění, anebo v jedné očekávají zlepšení a ve druhé zhoršení,

3) „umírnění pesimisté" předvídají zhoršení v jedné oblasti a stagnaci ve druhé

4) a „pesimisté" předpokládají, že dojde ke zhoršení stavu české ekonomiky i finanční situace jejich domácnosti.

Ze srovnání souhrnné typologie za roky 2011, 2013 a 2014 je na první pohled zřejmé oslabení skupiny „pesimistů" a téměř zdvojnásobení podílu „optimistů".

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky