Cena elektřiny? Češi nadávají. Podívejte se

Jak jsou Češi spokojeni se svými dodavateli elektrické energie, s kvalitou dodávek či cenami? Jak dalece jsou jednotliví dodavatelé aktivní v oslovování potenciálních i vlastních zákazníků nabídkami? Jaká je v České republice úroveň využívání společného dodavatele pro odběr elektřiny a plynu? Na tyto otázky odpovídá nový průzkum agentury ppm factum.

660

Podobně jako v minulých letech uskutečnila společnost ppm factum research výzkum, který mapuje, jak česká veřejnost vidí trh s elektrickou energií, a přináší tak odpovědi na výše uvedené a mnohé další otázky. 

Cena elektrické energie je trnem v oku většiny z nás – za přiměřenou ji považuje pouze 13 % obyvatel. Téměř polovina populace vnímá cenu elektřiny jako příliš vysokou, pro ostatní je pak vyšší, než by měla být.

Více než třetina obyvatel nemá žádnou představu o spotřebě elektrické energie ve své domácnosti. Cena elektřiny častěji „nevadí" lidem mladším 30 let, kteří však výrazně častěji svou spotřebu elektřiny neznají. Přirozeným jevem je skutečnost, že vnímání ceny elektrické energie jako přiměřené roste s příjmem domácnosti.

Převážná většina obyvatel odebírá elektrickou energii pouze v jednom odběrném místě, nejčastěji ve vlastních bytech či jednogeneračních rodinných domech. Odběr elektřiny na více než 1 odběrném místě se týká pouze necelé desetiny populace, a to zejména obyvatel velkých měst. Tato další odběrná místa tvoří převážně tzv. sekundární bydlení (chaty a chalupy).

Spokojenost zákazníků s kvalitou dodávek elektřiny je velmi vysoká. Celkově je s kvalitou dodávek spokojeno téměř 9 z 10 zákazníků. Třetina zákazníků se cítí dokonce velmi spokojena. Zákazníci jednotlivých dodavatelů se mezi sebou z hlediska spokojenosti liší. Nejvyšší spokojenost s dodávkami byla zjištěna mezi zákazníky PRE.

Témata: energetika

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky