Kalousek a TOP 09 chtějí takhle hospodařit s penězi občanů ČR

Už jen pět dní zbývají do předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Zjišťujeme ekonomické a finanční postoje stran, které se ucházejí o vaše hlasy a správu peněz našich vezdejších. Mohlo by se zdát zbytečné ptát se čerstvého exministra financí, jak by rád hospodařil – když to máme v živé paměti. Ale za optání jeden nic nedá.

660

Političtí komentátoři spekulují o tom, jak by mohla vypadat příští vláda, v televizi můžeme sledovat předvolební debaty představitelů jednotlivých stran, v novinách číst rozhovory s volebními lídry. Peníze.cz se rozhodly proklepnout zástupce dvanácti partají, které mají podle předvolebních průzkumů společností STEM/MARK, Median, SC&C, SANEP a CVVM nejvyšší stranické preference a šance – ovšem nejde jen o šance na křesla.

Samozřejmě nás zajímá, kdo bude rozhodovat o našich společných penězích, případně jak nám bude chtít sáhnout na peníze vlastní. Dotazy z oblasti ekonomie a financí jsme kladli tak, aby na ně šlo odpovědět prostým ano nebo ne, ale samozřejmě jsme po respondentech také chtěli, aby své stanovisko v pár větách vysvětlili.

Dnes tu máme asi nejsilnější partaj z těch, které se deklarují jako pravicové. Hovoří za ni Miroslav Kalousek, místopředseda a středočeský volební lídr TOP 09:

1. Věříte, že státní pobídky můžou být motorem ekonomického růstu?

Ne, motorem zdravého a udržitelného ekonomického růstu může být jen iniciativa poctivých podnikatelů a soukromé investice. Stát má za úkol vytvářet vhodné podmínky, zajistit vzdělanou populaci, vyhovující infrastrukturu a snižovat administrativní zátěž.

2. Věříte v pozitivní dopady pozitivní diskriminace?

Ne, pravidla by měla být pro všechny stejná. Pozitivní diskriminace menšiny znamená skutečnou negativní diskriminaci všech ostatních.

3. Měl by být zaveden zákon o vyrovnaném státním rozpočtu?

Ne, ale chceme zavést takzvanou finanční ústavu a přistoupit k evropskému fiskálnímu paktu, což k vyrovnání veřejných rozpočtů postupně vede.

4. Mělo by Česko v dohledné době přijmout euro?

Ano, v okamžiku, kdy to bude pro Českou republiku výhodné. Budeme-li pokračovat v odpovědné rozpočtové politice, vyhneme se socialistickým experimentům a eurozóna vyřeší své potíže, je podle nás z dnešního pohledu reálné období 2018–2020.

5. Jste pro progresivní zdanění příjmů?

Ne, pokud se ptáte na rozdílné sazby. Ano, pokud máte na mysli efektivní progresivní zdanění, které již v současnosti existuje vlivem vysokých daňových slev, díky kterým daň z příjmů vůbec neplatí nízkopříjmoví poplatníci a středněpříjmové rodiny s více dětmi.

6. Souhlasíte se speciální daní pro určitá odvětví, například banky, pojišťovny nebo telefonní operátory?

Ne, protože tím diskriminujeme určitá odvětví a pokřivujeme svobodnou hospodářskou soutěž. Daň by se navíc přenášela do účtů pro spotřebitele.

7. Jste pro jednotnou sazbu DPH? Jaká by byla ideální sazba (ideální sazby) podle vás?

Ano, ta je dle současné legislativy účinná od roku 2016 na úrovni 17,5 %. Výjimku bychom chtěli pro léky, tisk a knihy.

8. Jste pro společné zdanění manželů?

Ne, to má smysl jen v prostředí více sazeb daně z příjmů a navíc diskriminuje ty manžele, jejichž příjem se nachází v jednom pásmu. Jsme ale pro zavedení společného základu pro důchodové pojištění manželů, aby jejich zabezpečení na stáří bylo mezi oba poctivě rozděleno bez ohledu na to, kdo z nich měl vyšší příjmy a kdo pečoval o domácnost a děti.

9. Souhlasil byste s legalizací švarcsystému?

Ne, protože hrozí obrovské daňové úniky a zneužívání formy OSVČ.

10. Zvýšil byste živnostníkům odvody na sociální a zdravotní pojištění? Pokud ano, tak o kolik?

Ne. Vedlo by to jen k růstu nezaměstnanosti.

11. Jste pro další privatizaci státních podniků, například pošty, drah, lesů?

Ano tam, kde důvodem k vlastnictví je pouze podnikatelská činnost. Nikoli tam, kde vlastnictví kromě podnikání zajišťuje také jiný veřejný zájem, například energetickou bezpečnost či důležitou veřejnou službu. Takže u konkrétních dotazovaných titulů (pošta, dráhy, lesy) je možné uvažovat jen o dílčí privatizaci po předcházející restrukturalizaci, nikoli o prodeji jako celku.

12. Jste pro povinnost vstoupit do druhého pilíře důchodového systému?

Ano, protože chceme důchodovou reformu pro všechny, což je i doporučením NERVu. Dobrovolný pilíř byl náš ústupek odborům a levicovým stranám při diskuzi o důchodové reformě.

Další odpovědi čtěte zde

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky