Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Strach z exekutorů roste: Vrhnou se i na ty, kterým voda vzala vše?

Strach z exekutorů roste: Vrhnou se i na ty, kterým voda vzala vše?

Foto: Robert Pavelka, MoneyMAG.cz

Lidé, kteří byli vyplaveni a před povodní jim hrozila exekuce, mohou žádat o její odklad. Soudní exekutor přihlédne k jeho složité životní situaci a přeruší srážky ze mzdy či další akce, kterými se uspokojují pohledávky věřitele, potvrdila mluvčí exekutorské komory Petra Báčová.

"Rád bych upozornil na fakt, že exekuce nemá neplatiče decimovat. Zákon jasně pamatuje na takovéto mimořádné situace. Dlužníkovi stačí podat jednoduchý návrh. Věřím, že to řadě lidí může pomoct," uvedl prezident exekutorské komory Jiří Prošek.

Klíčem je následující ustanovení občanského soudního řádu: Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se dlužník bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a věřitel by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.

Platí tedy, že aktuální poměry, kvůli nimž dlužník navrhuje odložení exekuce, musejí být přechodné a nezaviněné. Současně je třeba doložit, že neprodlené provedení exekuce může mít pro osobu čelící exekuci zvlášť nepříznivé následky.

"Právě záplavy, s nimiž se teď naše republika vypořádá, můžeme pod tuto definici bez okolků zahrnout. Jestli dlužník prokáže, že splňuje zákonem uvedená kritéria a odklad exekuce nepoškodí věřitele a neovlivní vymožení pohledávky, soudní exekutor mu vyhoví. V praxi už několik takových případů máme. Například 38letému muži z Ústecka velká voda vyplavila byt. Peníze teď potřebuje hlavně na obnovu příbytku. K jeho řádně podanému návrhu jsme proto zaměstnavateli přikázali na čtyři měsíce přerušit srážky z platu," uvedl prezident Jiří Prošek.

Jak tedy v dané věci postupovat?

1. Návrh na odklad exekuce podejte u soudního exekutora, kterého soud pověřil provedením exekuce.

2. V návrhu uveďte důvody, které jsou pro odklad exekuce důležité, například že bylo vyplaveno vaše obydlí. Zároveň musíte uvést dobu trvání odkladu, o kterou žádáte.

3. Pokud soudní exekutor nerozhodne o návrhu do sedmi dnů, postoupí jej soudu. Ten rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů.

4. Návrh na odklad exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti, nebo je nesrozumitelný či neurčitý, nejsou k němu přiloženy listiny k prokázání tvrzení, soudní exekutor ho musí ze zákona odmítnout. Dbejte proto na správnost podání.

5. Do vydání rozhodnutí o návrhu nečiní soudní exekutor žádné úkony směřující k provedení exekuce. Nesmí však jít o návrh, který dlužník podá účelově. Pokud by někdo zneužil povodňové situace a podal svévolný návrh, může exekuce pokračovat.

6. S konkrétními dotazy ohledně vypracování návrhu vám pomůže v bezplatných poradnách exekutorská komora. Provozovány jsou v Praze, Brně a Plzni. Další centra pomoci provozují exekutorské úřady v Liberci, Olomouci, Českém Těšíně a v Praze 6. Kontakty a podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách www.ekcr.cz.

7. Před podáním návrhu na odložení exekuce se pokuste domluvit s věřitelem. Požádejte ho o dočasné odpuštění splátek, o pozastavení plnění a podobně. Navíc sám věřitel také může podat návrh na odklad řízení, jemuž se dle zákona bezodkladně vyhoví.

Témata:  exekuce Povodně 06/2013

Aktuálně se děje

24. května 2024 15:53

24. května 2024 10:49

23. května 2024 10:31

Předpověď počasí na noc a pátek 24. května

Přes naše území bude postupovat k severozápadu mělká tlaková níže, informuje ČHMÚ.

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy