Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Kalousek uspěl: Prodej nemovitostí bude mít jiná pravidla

U prodeje nemovitosti budou brzy platit nová pravidla. Na rozdíl od současného stavu, kdy daň z převodu nemovitostí platí prodávající, by ji měl nově platit ten, kdo si nemovitost kupuje. Změnu ve středu posvětila vláda.

„Oproti současné právní úpravě daně z převodu nemovitostí je navrženo sjednocení osoby poplatníka daně v osobě nabyvatele, jak je tomu v drtivé většině členských zemí EU. Na základě této úpravy dojde ke zrušení institutu ručitele pro účely této daně," popsal přijatou novinku mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Právě rezort vedený Miroslavem Kalouskem (TOP 09) tuto změnu vládě předkládal a ta ji za nepřítomnosti premiéra Petra Nečase (ODS) schválila a nyní tak budou na řadě poslanci.

Novinka by též měla omezit počet případů povinného předkládání znaleckých posudků na ceny nemovitostí. Namísto zjištění ceny znaleckým posudkem se totiž v případě, že se tak poplatník rozhodne, pro určení základu daně navrhuje cenu sjednanou porovnat s výší 75 procent takzvané směrné hodnoty. Tu zjišťuji správce daně a vychází přitom z cen nemovitostí v daném místě a čase se zohledněním druhu, účelu, polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.

"Poplatník díky této změně nebude mít za povinnost vždy předložit znalecký posudek, nicméně bude mu zachována možnost v případě jeho zájmu znalecký posudek nechat vyhotovit. I v tomto případě se nově bude porovnávat sjednaná cena pouze vůči 75 procentům zjištěné ceny ve znaleckém posudku," vysvětlil Jakob.

Novinka též omezuje rozsah písemností, jež budou poplatníci povinni k daňovým přiznáním přikládat a dojde i k odstranění povinného ověřování listin, jelikož podle nové právní úpravy poplatníkům stačí přikládat písemnosti pouze ve formě kopie.

Součástí návrhu je také rozšíření možností uplatnění osvobození od daně pro případy všech prvních úplatných nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí.

"Zákon též nově odstraňuje dvojí zdanění finančního leasingu, neboť zahrnuje osvobození pro případy nabytí nemovité věci užívané na základě smlouvy o finančním leasingu jejím uživatelem při skončení leasingového vztahu," dodal dále mluvčí.

Témata:  Miroslav Kalousek daně nemovitosti

Aktuálně se děje

21. května 2024 9:31

Květen je ve znamení platby daně z nemovitosti. Co dělat, když si vás složenka nenajde?

Přiznání k dani z nemovitých věcí se na jednu nemovitost podává jen jednou, a to v lednu. Daň je pak ve většině případů splatná do konce května. O výši daně se dozvíte skrze složenku, která vám může přijít jak do běžné schránky, nebo do té datové. 

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy