Exekuce: 10 věcí, které byste měli vědět

Míra zadluženosti českých domácností už několik let povážlivě roste, a tak je vidina, že jim na dveře zaklepe exekutor stále reálnější. Co si exekutor nemůže dovolit?

Prezident Václav Klaus v pondělí podepsal zákon o spotřebitelských úvěrech, kterým se vláda snaží aspoň trochu zasáhnout do agresivního trhu s nebankovními půjčkami. Jak ovšem podotkl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), stát nemůže člověka ochránit před jeho vlastní nezodpovědností nebo nedostatkem informací.

Platí dvě hlavní zásady: nepřeceňujte své finanční síly, když si berete půjčku, vždycky ji budete muset splatit, to za prvé. Za druhé, pokud už jste se do problémů dostali, neschovávejte se a komunikujte. Čím víc se budete řešení vyhýbat, tím větší finanční hrob pod sebou vykopete.

Pokud už jste se tedy nechali lapit do dluhové pasti a hrozí vám návštěva exekutora, měli byste vědět, jaké jsou jeho pravomoci a co vás vlastně čeká.


1. odměna exekutora

 Odměnu exekutora určuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti, hradí ji dlužník. Zákon ji stanovuje na minimální hodnotu tří tisíc korun. Když dlužná částka spadá do kategorie pod tři miliony korun, má exekutor nárok na patnáct procent. Pokud dojde k vyklizení majetku, má exekutor nárok na deset tisíc. Odměna i náklady spadají na vrub dlužníka, náklady jsou určeny paušálně na 3500 korun, pokud si exekutor nárokuje víc, musí své požadavky písemně doložit a ospravedlnit.


2. zabavení domácích mazlíčků

Exekuce se může vztahovat jenom na hospodářská zvířata, ze kterých plyne užitek. Nemusíte se proto bát, že vám seberou psa, kočku nebo papouška. Stejně tak nemá exekutor právo zabavit snubní prsteny, zdravotní pomůcky nebo oblečení.


3. exekutor smí jednat jen na základě rozhodnutí soudu

Bez soudního rozhodnutí v ruce nesmí exekutor překročit váš práh, nechejte si ho rozhodně ukázat. Soud rozhodne na základě toho, že se na něj obrátí věřitel se žádostí, aby byly naplněny vaše závazky. Dlužník se může bránit návrhem na odložení exekuce, je ovšem potřeba dodržet zákonné lhůty – odvolání musíte podat do patnácti dnů. Pokud zaujmete roli mrtvého brouka, nebudete si vyzvedávat soudní obsílky a komunikovat s pověřenými úřady, sami se obíráte o možnost domluvit se. Budete považováni za informované a nepodáte-li návrh proti exekuci, platí, že jste rozhodnutí přijali.


4. zabavení majetku

Zabavení majetku je až poslední možností, ke které se má exekutor uchýlit. Pokud s ním tedy komunikujete, chcete si domluvit splátkový kalendář a spolupracujete, a přesto exekutor lepí na váš nábytek žluté nálepky, ihned se obraťte na Exekutorskou komoru nebo Ministerstvo spravedlnosti, protože exekutor překračuje své zákonné pravomoci. Pokud ovšem nezvedáte telefony a nepřebíráte si obsílky, zahnali jste se sami do kouta. Než dojde na zabavování majetku, stanovuje zákon postup od srážek ze mzdy nebo inkasování peněz z účtu. Když budete komunikovat, exekutor vám nikdy nesmí strhnout celou výplatu, chráníte tak sami sebe.


5. smírné řešení


Exekutor je povinen hledat s vámi smírné řešení problému, tedy projednat možnosti, jak dluh zlikvidovat, aniž by to zlikvidovalo vás. I když nejste v situaci, abyste dokázali nahromaděný dluh uhradit, spojte se s příslušným exekutorem a domluvte se s ním na řešení, například v podobě splátkového kalendáře. Etický kodex této profese nutně nařizuje, aby s vámi exekutor přijatelné řešení hledal.


6. přiměřená výše exekuce

 Pokud dlužíte dvacet tisíc a vlastníte auto a rodinný dům, nesmí vás exekutor nutit do prodeje domu, protože prodej auta stačí dluh pokrýt. Musí tedy vždy postupovat přiměřeně. Jestliže ale nenajdete jiné řešení a dům bude to jediné, čím disponujete, nezbude exekutorovi nic než nařídit jeho prodej. Přebytek nad dlužnou částkou připadne vám.


7. zabavení cizího majetku


Do problémů se můžete dostat, aniž byste si sami půjčili jedinou korunu. Vzorové příklady: bydlíte v podnájmu, platíte pravidelně nájem i energie, ale majitel bytu se zadlužil. Pokud nebude situaci řešit, může se stát, že u vás zazvoní exekutor a začne polepovat váš nábytek. Nebo vás do takové situace může přivést vaše dítě, které má u vás hlášené trvalé bydliště, byť jste ho třeba deset let neviděli. Bohužel exekutor v tomto případě jedná podle zákona a jste to vy, kdo musí dokázat, že majetek nepatří dlužníkovi. První možností je, že prokážete vlastnictví už exekutorovi. Pokud nemáte k ruce potřebné doklady a exekutor odmítne uznat, že věci patří vám, máte třicet dnů na to, abyste se obrátili na soud. Jako důkaz lze použít faktury, účtenky, kupní smlouvy, ale i svědectví, třeba vašeho souseda.


8. exekuce bez ohlášení


Ten, komu dlužíte, má podle novelizovaného zákona povinnost, vás nejprve informovat o tom, že chce své peníze zpátky a až pak se obrátit na žalobou na soud. Výzva vám musí dorazit s minimálně týdenním předstihem na kontaktní nebo poslední známou adresu. Nemá cenu, abyste si obsílku nevyzvedli – po uplynutí lhůty se považuje za doručenou, i když nebudete otevírat pošťákovi. Škodíte leda sami sobě, až se spor dostane před soud, spadnou na vás ještě soudní poplatky a případná odměna pro exekutora.


9. pozor na inkasní agentury

 Vymáháním exekucí pověřuje soud jedině pověřené exekutory sdružené v příslušné komoře, podléhají řadě kontrolních mechanismů ze strany Ministerstva spravedlnosti a musejí se řídit zákonem. Vedle nich však na trhu operují ještě takzvané inkasní agentury, které si může založit kdokoli a nespadají do ministerské gesce. Pracovníci agentur budou před vámi všemožně tutlat, že nejsou oficiálně pověření, ale pamatujte, že nemají příslušné pravomoci. Pokud se ten, kdo po vás bude vymáhat pohledávku, nemůže prokázat patřičnými doklady, ihned se obraťte na Ministerstvo spravedlnosti nebo Exekutorskou komoru a nenechte se vydírat.


10. trestní oznámení

 Pokud jste nabyli dojmu, že exekutor nepostupoval správně, úmyslně poškozoval váš majetek (například vylomil dveře, aniž by zazvonil, a vy jste přitom byli doma) nebo se obohacoval, můžete ho nahlásit na policii. Za škodu, kterou exekutor při výkonu funkce způsobil, odpovídá on. Se zabaveným majetkem musí nakládat – řečeno se zákonem – jako dobrý hospodář. Například: nemůžete exekutora žalovat, že vám zabavil auto a vy nemáte čím jezdit, pokud ho však exekutor nabourá, můžete se domáhat náhrady škody. Exekutor by tak totiž snížil hodnotu zabaveného majetku. Chybu exekutora musíte doložit, takže se nepouštějte do trestných výprav a neobracejte se na policii, pokud chcete exekutorovi jenom „zavařit“.

Témata: exekuce

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky