Dlužníkům se uleví: Od ledna začíná platit novela soudního řádu

Novela soudního řádu, která začíná platit od 1. ledna, pomůže dlužníkům, na které je uvaleno více exekucí. Exekuce by se podle ní měly spojovat, v současnosti se každá částka vymáhá zvlášť, čímž poplatky za výkon exekuce rostly.

reklama

Předloha přináší i další novinky, například neoprávněně zabavené věci budou muset exekutoři po dohodě s majitelem vracet na místo, odkud je vzali. Snaha udržet náklady na exekuce v rozumných mezích se norma snaží udržet zavedením limitů na cestovné, které si může exekutor účtovat.

Jednou z hlavních částí novely je to, že k provedení exekuce už exekutor nebude muset ve všech případech čekat na pověření soudu, ale o některých případech rozhodnou sami exekutoři pod dohledem soudu.

"Vypuštění rozhodování o nařízení exekuce by mělo přispět ke zrychlení exekučního řízení a zároveň k odbřemenění soudů od agendy, která je spíše formální a z hlediska ochrany oprávněného neefektivní. Soudy by se tak mohly soustředit na rozhodování ve věcech, jež formální povahu nemají, např. o návrzích na zastavení nebo na odklad exekuce, o nichž nerozhodl exekutor, nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím exekutorů. Uvolnění kapacit soudů by mohlo vést i k intenzivnějšímu výkonu dohledu nad činností exekutorů," nastínili autoři návrhu svoji představu.

Od počátku ledna budou mít exekutoři povinnost pořídit zvukový videozáznam z průběhu exekuce, pokud o to někdo z přítomných požádá. Jestliže o natáčení nikdo ze zúčastněných nepožádá, může se pro něj exekutor sám dobrovolně rozhodnout, souhlas dlužníka k tomu potřebovat nebude. Video by mělo obě strany odradit od nepřiměřeného jednání a zároveň v případě pochybností později posloužit jako důkazní materiál.

Novela také vymezí druhy pohledávek, které bude moci vymáhat pouze soud, a ty, u nichž dostane věřitel na výběr a sám se bude moci rozhodnout, zda se svých peněz pokusí domoci prostřednictvím soudu či exekutora.

Od nového roku nelze také zabavit v rámci exekuce domácího mazlíčka, bude stejně nezabavitelný jako snubní prsten. Toto se ovšem netýká hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu, ty i nadále exekutoři zabavovat budou.

Nově se budou formou dražby prodávat družstevní byty. Dosud byla hodnota družstevního bytu vyčíslena podle vypořádacího podílu na základě obchodního zákoníku, ta se pohybovala v desetitisících korun a nedosahovala tržní hodnoty. Dlužník tak přišel obyt, ovšem z dluhu se umořila jen malá částka.

Dlužník bude moci splácet svůj závazek z pronájmu bytu či domu, nemovitost nebude muset za všech okolností nemovitost prodat.

Neplatiči alimentů mohou přijít o řidičský průkaz. V první fázi se však exekutoři budou snažit vymoci z neplatičů výživného peníze jinými prostředky, například srážkami ze mzdy. Ale pokud se ukáže, že žádné dohledatelné příjmy nemáte, zaměří exekutor pozornost právě na váš řidičák. Uchráněni zůstanou lidé, kteří potřebují řidičák k obživě – tedy například (ale nejen) řidiči z povolání.

Od ledna bude moci exekutor blokovat i účty manželů a manželek dlužníků a strhávat jim peníze z příjmů.

Soudci má připadnout rozhodování ve věcech, které se týkají nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí či vyklizení bytu s bytovou náhradou. Mezi soudem a exekutorem by mohla volit například osamělá matka, která se domáhá pohledávky na výživném nebo příspěvku na výživu.

Exekutoři nebudou smět ukládat peníze vymožené od dlužníků na své osobní účty, ale pouze na zvláště vyčleněné účty, nad kterými bude mít kontrolu ministerstvo spravedlnosti.

Od ledna by se měli poškození těšit větší právní ochraně. Exekutoři totiž budou mít povinnost po dohodě s majitelem neoprávněně zabavené věci sami vracet na místo, odkud je vzali.

Exekutoři už nebudou moct uzavírat exekutorské zápisy neboli doložky přímé exekuční vykonavatelnosti. Ty totiž obsahují uznání dluhu ze strany dlužníka a jeho výslovný souhlas s tím, aby v případě, že závazek nebude podle zápisu řádně splácet, byla zahájena exekuce. Doložky přímé exekuční vykonavatelnosti bude nově možné uzavřít pouze u notáře. Exekutoři tak přijdou o jeden ze zdrojů příjmů. Ročně totiž uzavírali celkem zhruba dvacet pět tisíc těchto zápisů a za každý dostali zaplaceno.

Témata: exekuce | dluhy

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky