Polovina firem v Česku toleruje používání služebních mobilů i po práci

Firmy stále více umožňují svým zaměstnancům používat soukromá mobilní zařízení i pro pracovní účely; tento trend se označuje jako BYOD (Bring Your Own Device), v Česku se tak chová už každá druhá společnost. Vyplývá to ze studie společnosti Cisco IBSG Horizons Study zveřejněné ve čtvrtek.

660

Podle výsledků průzkumu z Česka má každý druhý respondent soukromé zařízení, které používá k připojení do podnikové sítě a pro přístup k firemním datům a aplikacím. Americká studie Cisco IBSG Horizons Study pak také celkově analyzuje měřitelné přínosy tohoto trendu – ve finančním vyjádření se na jednoho zaměstnance, v závislosti na jeho pozici, pohybují mezi 300 až 1300 americkými dolary ročně.

V průzkumu, který společnost Cisco provedla v České republice, téměř čtvrtina respondentů (24 %) označila fenomén BYOD za trend, který bude mít v příštích třech letech největší vliv na IT oddělení v jejich společnosti.

Každý druhý respondent (50 %) má soukromé zařízení, které používá k připojení do podnikové sítě pro přístup k datům a aplikacím. Nejvíce lidí (82 %) přistupuje vzdáleně do firemní sítě z přenosného zařízení kvůli použití emailu, dále pak kalendáře (48 %) a podnikových aplikací (45 %). Přístup k firemní síti ze soukromého zařízení umožňují firmy 58 procentům dotázaných zaměstnanců.

Výzkum zároveň potvrdil důležitou roli, kterou v Česku při nasazování konceptu BYOD hraje zajištění dostatečné bezpečnosti. Téměř třetina lidí (31 %) podle výsledků průzkumu nemá k dispozici zabezpečený přístup k firemní síti. Pouze necelé dvě třetiny firem (58 %) mají pravidla, která regulují používání soukromých zařízení. Varující je také to, že 12 procent dotázaných uvedlo, že o existenci takových pravidel nemá tušení.

"Téměř 60 procent respondentů našeho výzkumu pociťuje jako jeden z nejvýznamnějších trendů v IT odděleních tlak na snižování nákladů. Koncept BYOD je přitom odpovědí na požadavek ekonomických úspor a vyšší efektivity. Podle dalšího výzkumu, který jsme uskutečnili v USA, totiž společnosti aplikující tento koncept zaznamenávají ekonomické přínosy mezi 300 a 1300 dolary ročně na každého zaměstnance," poznamenal generální ředitel společnosti Cisco Jiří Devát.

Celých 95 procent respondentů průzkumu provedeného v USA uvedlo, že jejich organizace v nějaké formě povoluje zaměstnancům používat na pracovišti svá osobní zařízení. Na 84 procent firem pak zaměstnancům nejen povoluje vlastní zařízení, ale také jim k nim poskytuje určitou formu podpory. Plnou podporu pro jakékoliv zařízení (smartphone, tablet, notebook…), které si zaměstnanec přinese, pak deklaruje 36 procent dotázaných.

Možnost používat vlastní zařízení zvyšuje uspokojení z práce. Zaměstnanci uvádějí, že chtějí práci vykonávat po svém a sami si ji maximálně řídit, vyžadují vzdálený přístup k firemním systémům a možnost pracovat odkudkoliv. Mobilní technologie jim v tom výrazně pomáhají. Možnost volby vlastního zařízení označilo 40 procent respondentů jako první prioritu spojenou s trendem BYOD, na druhém místě je pak možnost řešit v pracovní době své soukromé záležitosti a naopak pracovat i během volna. Dalším požadavkem zaměstnanců je volba aplikací pro provádění pracovních úkolů (včetně používání neschválených aplikací, jako jsou např. sociální sítě nebo instant messaging).

Studie jasně ukazuje, že soukromých zařízení bude ve firmách dále přibývat. Lidé pracující s informacemi a znalostmi používají letos v průměru 2,8 zařízení připojených do podnikové sítě, v roce 2014 by se tento počet měl zvýšit na 3,3. Během stejné doby pak vzroste i podíl mobilních technologií na celkových rozpočtech firemních IT oddělení – v průměru ze současných 17 procent na 20 procent v roce 2014.

Více než tři čtvrtiny (76 %) dotazovaných pokládá trend BYOD za celkově pozitivní pro jejich firmu. Na základě průzkumu společnost Cisco odhaduje, že roční finanční přínos BOYD se pohybuje mezi 300 a 1 300 dolary na zaměstnance (podle konkrétní pozice a náplně práce). I společnost Cisco proto podporuje své zaměstnance, aby v práci používali svá vlastní mobilní zařízení, a to včetně přímých finančních bonusů.
Současně ale trend BOYD představuje i výzvu pro IT oddělení; využití všech souvisejících přínosů vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje virtualizaci, mobilitu, zabezpečení i správu sítě.

Témata: firmy

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky